AFM zet curator op Today’s Tomorrow

0

De AFM heeft eind 2016 een stille curator benoemd bij Today’s Tomorrow (TT). De toezichthouder heeft dit gedaan nadat er door haar een aantal overtredingen van wet- en regelgeving was geconstateerd. Zo zijn er ernstige twijfels bij de waardering van een deel van de beleggingen in het GFH Paraplufonds. Volgens TT betreft het hier het minder liquide (illiquide) deel van de portefeuille (ruwweg 25%).

Volgens de AFM is specifiek bij dit fonds sprake van risicovolle belangenconflicten. De curator moet er nu op toezien dat de afwikkeling van het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving plaatsvindt. Het afwikkelen kan volgens de AFM betekenen dat het GFH Paraplufonds wordt overgedragen aan een andere beheerder of wordt geliquideerd. De curator zal er verder op toezien dat TT de deelnemers alle relevante informatie verstrekt en dat de vaststelling van de waarde van hun belegging in het GFH Paraplufonds volgens wet- en regelgeving gebeurt. Het is onbekend tot wanneer de curator bij TT in functie zal blijven.

Reactie TT

De naam van het fonds kan overigens verwarring geven. TT heeft in december 2010 namelijk van de Nederlandse Toezichthouder AFM al een vergunning gekregen voor het beheer van Today’s Tomorrow Paraplufonds, welke buiten aandachtsgebied van de curator valt. In een toelichting schrijft TT: “In 2012 is er in samenwerking met GFH een tweede paraplufonds opgericht, het GFH Paraplufonds. Voorafgaand aan de samenwerking heeft TT onderzoek gedaan naar GFH en haar verschillende in Nederland en Luxemburg gereguleerde fondsen, entiteiten en vergunningen. Zij staan ingeschreven bij de AFM en de Luxemburgse Toezichthouder. Er is zowel destijds als nu geconcludeerd dat GFH een professioneel bedrijf is. Volgend uit dit onderzoek heeft de AFM in december 2012 goedkeuring verleend voor het GFH Paraplufonds. TT is vanaf die periode beheerder geweest en hield zich bezig met het riskmanagement van het GFH Paraplufonds en had inzicht in alle posities. Daarnaast werden alle trades bekeken conform prospectus. Alle beleggingen zijn te allen tijde conform door de AFM goedgekeurde prospectus uitgevoerd.”

Fondsmaatregel tijdelijke opschorting

Eind 2016 heeft de AFM het GFH Paraplufonds de fondsmaatregel tijdelijke opschorting opgelegd. TT: “Er bestaat bij de AFM twijfel aan een deel van de waardering van de beleggingen. Het betreft het minder liquide (illiquide) deel van de portefeuille (ruwweg 25%).” TT meent dat de verhouding tussen liquide en illiquide beleggingen een passende structuur kan zijn voor langere termijn beleggers. TT geeft tevens aan met verschillende beheerders gesproken te hebben over een oplossing. Inmiddels is met een aantal beheerders een tweede gespreksronde gestart. “Het belang van de participant staat centraal in de besluiten die genomen worden tijdens dit proces.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.