Sector zorg & welzijn omarmt eigen Attens Hypotheek

0

Syntrus Achmea Real Estate & Finance en PGGM&CO presenteerden eind september 2015 Attens Hypotheken. Een label met een specifiek acceptatiekader voor de sector zorg & welzijn. Inmiddels zijn er al meer dan 11.500 hypotheken afgesloten voor een gemiddelde hypotheeksom van tweeëneenhalve ton.

Dat de vraag zo groot zou zijn, hadden we niet verwacht.

Inmiddels komen ook artsen in opleiding en leerling-verpleegkundigen in aanmerking voor een Attens Hypotheek. De naam Attens staat voor ‘attent’, iets extra’s. Het weerspiegelt volgens Hugo Ouwehand, Director Hypotheken bij Syntrus Achmea, het zorgzame en dienstbare karakter van de doelgroep. “Deze mensen verdienen alle lof voor hun werk en inzet. Het label Attens weerspiegelt zowel de belangrijkste kenmerken van de doelgroep als de intentie van de partijen die aan de basis staan van Attens: dankbaarheid.”

Het hypotheeklabel wordt gefund door het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vanuit de ledenorganisatie van de coöperatie PGGM die werkt onder de naam PGGM&CO worden voor de meer dan 763.000 leden uit de sector zorg en welzijn samen met partners aanvullende diensten op het gebied van persoonlijke financiën, werkplezier & vitaliteit, wonen en werk mee-ontwikkeld. De Attens Hypotheek is hier een voorbeeld van. Van de leden is het merendeel actief in verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg. Ruim 100.000 leden zijn al gepensioneerd.

Specifiek acceptatiekader

Voor de sector zorg en welzijn is in nauw overleg met o.a. de ledenorganisatie een specifiek acceptatiekader ontwikkeld dat op verschillende punten duidelijk afwijkt van de bestaande hypotheekproposities in de markt. Niels Lievaart, directeur PGGM&CO: “Hiervoor zijn we met groepen leden in gesprek gegaan over hun wensen, behoeften en struikelblokken in het woondomein. Bij het onderdeel hypotheken bleek de onregelmatigheidstoeslag binnen alle gespreksgroepen een belangrijk struikelblok te zijn. Met deze en andere bevindingen zijn we samen met Syntrus Achmea aan de slag gegaan. Ook in de vormgeving van de productbranding hebben onze leden een belangrijke stem gehad.”

Behalve de eerdergenoemde onregelmatigheidstoeslag tellen bij de Attens Hypotheek ook de toeslag uit overwerk en inkomsten uit tijdelijke en nul-urencontracten mee voor de berekening van de maximale leencapaciteit. Maar ook op andere punten is het product concurrerend. Zo gaat de rente automatisch omlaag bij (extra) aflossingen als de klant daardoor in een lagere tariefklasse komt. Mogen ouders meetekenen en zijn alle tarieven altijd beschikbaar. De klant ontvangt een rentekorting van 0,4% op 25.000 euro van het leenbedrag als de woning beschikt over energielabel A.

Nieuwe doelgroepen

Hugo Ouwehand, Director Hypotheken bij Syntrus Achmea

De ledenraad van PGGM&CO – vertegenwoordigd door 45 leden die samen een afspiegeling zijn van de gehele sector zorg & welzijn – heeft actief meegedacht bij de productontwikkelingen van Attens. Gezamenlijk wordt continu gezocht naar nieuwe manieren om de medewerkers in zorg en welzijn te helpen om hun woondroom waar te maken. Zo zijn onder andere artsen in opleiding en leerling-verpleegkundigen na de introductie van het label toegevoegd als doelgroep.

Ouwehand: “Omdat PGGM&CO zoveel kennis heeft van de zorg, weten we ook heel goed welke risico’s en kansen er in de zorg liggen voor deze specifieke doelgroepen binnen de zorgsector. Artsen in opleiding hebben meestal een tijdelijk opleidingscontract, zonder intentieverklaring. Het salaris voorafgaand aan de opleiding ligt in veel gevallen een stuk lager. Omdat wij de doelgroep zo goed kennen, hebben we in 2018 kunnen besluiten om het huidige salaris van een arts in opleiding als toetsinkomen te beschouwen.

Dit jaar zijn we een stap verder gegaan en hebben we een grotere groep leerlingen bekeken, namelijk de leerling-verpleegkundige, die vaak een duale opleiding volgt (werken en leren). Ook hier tellen we het huidige inkomen als toetsinkomen mee, ook al gaat het om een tijdelijk opleidingscontract.”

Verwachting overtroffen

Attens-hypotheken zijn alleen af te sluiten via een onafhankelijke hypotheekadviseur. Die adviseurs hebben bij Attens de mogelijkheid om dossiers voor te bespreken, en grotere advieskantoren corresponderen via directe aanspreekpunten binnen het acceptantenteam. Een datakoppeling met Advieskeuze.nl maakt het mogelijk om op de website van Attens Hypotheken een adviseur in de buurt te vinden. De ranking van de gevonden kantoren is gebaseerd op de klanttevredenheidsscore op het reviewplatform. Attens Hypotheken kent drie vormen: annuïteit, lineair en aflossingsvrij, die ook in combinatie mogelijk zijn.

In lijn met de wensen van de leden van PGGM&CO ligt de focus op langere rentevaste perioden die woningeigenaren voor een langere periode duidelijkheid geven over hun financiële lasten. De eerste aanvragen voor een Attens Hypotheek werden al op de dag van de lancering ingediend. Alleen al in het eerste jaar sloten meer dan 3.000 mensen via hun adviseur een Attens Hypotheek. Eind september 2019 stond de teller al op 11.500 verstrekte hypotheken.

Op naar 3 miljard

Bij de lancering kreeg het label de doelstelling mee om in vijf jaar een portefeuille op te bouwen van drie miljard euro. Eind vorig jaar werd de grens van twee miljard gepasseerd en inmiddels is al ruim 80% van de doelstelling gerealiseerd. “We wisten dat er een markt zou zijn voor hypotheken specifiek voor deze doelgroep”, zegt Ouwehand, “maar dat de vraag zo groot zou zijn, hadden we niet verwacht.” Ook Lievaart is verrast door de snelheid waarmee Attens door de leden werd omarmd. Hij had bepaalde ambities bij de start van dit specifieke hypotheekproduct en had van tevoren een reële inschatting gemaakt. Beide zijn inmiddels ruimschoots gehaald, bevestigt hij met enige trots.

Bekendheid groeit

De bekendheid van het label is sinds de introductie sterk toegenomen. Zowel vanuit Attens als PGGM&CO wordt marketing bedreven, maar ook steeds meer klanten vragen zelf tijdens het hypotheekadvies expliciet om Attens, zegt Ouwehand. “Tegelijkertijd zien we ook steeds vaker dat klanten die kunnen kiezen uit meerdere hypotheekverstrekkers, bewust vanuit het ‘ons’-gevoel kiezen voor Attens. Die merkbeleving zien we ook intern terug bij de klantbeoordeling voor de binnendienst. Die medewerkers werken voor de verschillende labels van Syntrus Achmea, maar de klantbeoordeling specifiek voor het label Attens ligt standaard hoger. De klant voelt zich meer eigen met het label, dat is voor ons en PGGM&CO het mooiste compliment.”

Duurzaamheid

De hypotheekportefeuille van Attens bestaat voor 22% uit woningen met een energielabel A, wat hoger is dan de benchmark in Nederland (19%). Het percentage Energie Besparende Voorzieningen bedroeg in het derde kwartaal van dit jaar 8,1%. Ook dit percentage ligt hoger dan gemiddeld (HDN 5,1%). Bij Attens ontvangen klanten een rentekorting van 0,4% op 25.000 euro van het leenbedrag als de woning beschikt over energielabel A.

PGGM&CO

Niels Lievaart, directeur PGGM&CO

Een belangrijke ambitie van ledenorganisatie PGGM&CO is de leden meer financieel redzaam te gaan maken. Fungeren als gids bij allerhande keuzes. Lievaart: “Binnen onze doelgroep is de interesse in financiën gemiddeld genomen laag. Een steeds grotere groep in de sector heeft naar eigen zeggen, zo blijkt uit diverse ledenonderzoeken, moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ons kennisplatform biedt hen een gidsfunctie ter ondersteuning bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

We willen de leden via klantreizen wegwijs gaan maken op specifieke gebieden, hen met andere leden in verbinding gaan brengen om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen en via communities een plek bieden waar zij contacten kunnen leggen en hun verhaal kwijt kunnen. Met dit alles zetten wij in op een bredere financiële fitheid van onze leden. Daarnaast ontvangen leden interessante deals op producten en diensten die goed aansluiten op hun wensen en behoeften.”

Toekomst

De samenstelling van de ledengroep is divers. De leden bestrijken het totale consumentenpallet van starter tot gepensioneerde en alles wat daar tussenin zit. Kunnen we hier op termijn specifieke doelgroepproposities verwachten onder het Attens-label, zoals een starters- of verzilverhypotheek? Ouwehand: “Daar wordt in gezamenlijkheid met PGGM&CO en PFZW zeker over gesproken. We hebben mensen die vooraan in hun carrière staan, maar ook mensen die in hun nadagen zitten en gepensioneerden die hulpbehoeftig worden maar wel thuis willen blijven wonen. Diensten voor met name het laatste krijgen we ook terug als wens vanuit de ledenraad van PGGM&CO. Dat heeft zeker onze aandacht.

Het product waar we vier jaar geleden mee zijn begonnen is niet het eindstation, maar een label dat continu in beweging is om aansluiting te houden bij de specifieke wensen en behoeften van de mensen die werkzaam zijn in de sector zorg & welzijn.”

Doelgroep in beeld

De pay-off van het hypotheeklabel is ‘Attens opent deuren voor wie zorgt’. Recent zijn drie klanten gevraagd om uit te leggen wat het label Attens voor hun heeft betekend: een arts in opleiding, een leerling-verpleegkundige en een verzorgende met een onregelmatig inkomen. Klik hier op een van de video’s van deze gesprekken te bekijken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.