Vraagtekens bij AFM-leidraad boeterente

0

Dit voorjaar werd de AFM-leidraad Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek gepubliceerd. De leidraad roept in de dagelijkse adviespraktijk nog altijd de nodige vraagtekens op. Hoe kun je als hypotheekadviseur nu op de juiste wijze inspelen op de nieuwe boetesystematiek?

Het antwoord op die vraag krijgt de hypotheekadviseur van Harrie-Jan van Nunen MFP, directeur van De Financiële Makelaar en Het Bemiddelingsloket. Voor de Hypotheek Business Club verzorgt Van Nunen morgen – dinsdag 12 september – een webinar waarin de inhoud en uitwerking van de AFM-leidraad centraal staat. Maar ook de knelpunten en de gevolgen voor reeds gedane betalingen komen aan bod.

Het AFM-boetebesluit

Aan klanten die in het verleden een te hoge boete hebben betaald, moet het verschil door de hypotheekverstrekker worden terugbetaald. De boeterente mag sinds 14 juli 2016 – met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) – niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. In de leidraad formuleert de toezichthouder voor aanbieders vier uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

Harde datumgrens

De AFM-leidraad zelf geeft aan dat de wettelijke verplichting om niet meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen, geldt per 14 juli 2016 voor bestaande en nieuwe hypotheken. De leidraad stelt ook dat er geen specifieke wettelijke regels golden ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor vervroegde aflossing vóór 14 juli 2016. De Geschillencommissie Kifid heeft in het verlengde hiervan onlangs duidelijk gemaakt dat de AFM-leidraad niet maatgevend is voor reeds betaalde boeterentes, die vóór 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden. Van Nunen gaat tijdens de HBC-Break in op de gevolgen van deze recente uitspraak voor de adviespraktijk.

Schrijf u gratis in voor het webinar

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.