Rente in 2022 een minder sterke aanjager van huizenmarkt

0

Het is niet gelukt om corona de kop in te drukken. Ondanks de hogere vaccinatiegraad blijft het virus rondwaren. Plotselinge uitbraken kunnen de opmaat vormen voor nieuwe lockdowns. Tegelijkertijd  maken overheden en centrale banken zich op om steunmaatregelen (die niet alleen steun bieden, maar  ook tot verstoringen leiden) te beperken. Deze mix kan voor vervelende verrassingen zorgen. Toch gaan wij uit van een verder herstel van de economie in 2022.

Ook de woningmarkt is met de nodige onzekerheid omgeven. Grote groepen ervaren problemen bij hun huisvesting en komen in verweer tegen het huidige beleid. Dat legt druk op het volgende  kabinet om hervormingen door te voeren. Deze druk wordt nog eens vergroot door de Europese Commissie, die de toegang tot Europese steunfondsen afhankelijk maakt van aanpassingen. Zij wil onder meer dat Nederland de fiscale begunstiging van de eigen woning vermindert.

Onzekerheid over het beleid kan het aantal transacties in 2022 onder druk zetten. Hier komt bij dat er één impuls wegvalt. In 2021 stegen de verkopen doordat starters hun woningaanschaf over het jaar heen hebben getild in verband met de verlaging van het overdrachtsbelastingtarief.  In de loop van het jaar kalfden de woningverkopen echter af, vooral vanwege het gebrek aan woningen te koop.

‘De hypotheekrente kan wat stijgen, maar blijft per saldo laag’

Verder zette het gebrek aan nieuwbouw een rem op de doorstroming. Beide factoren zullen ook in 2022 het transactieaantal omlaag drukken.

Omslag renteontwikkeling

Onze inschatting is dat de huizenprijzen in 2022 minder hard zullen stijgen dan in 2021, met 10% in plaats van 15%. Dit in verband met de hypotheekrente, die niet meer  daalt, mogelijk licht stijgt en daardoor een minder krachtige waarde-aanjager  is. Deze omslag in de renteontwikkeling komt door de gestegen inflatie. De inflatie ligt hoger door de toename van  de energieprijzen en door de tekorten die ontstaan omdat mondiale productieketens verstoord zijn geraakt tijdens corona. Vooralsnog is het de overtuiging dat de recente stijging van de  inflatie slechts tijdelijk is.

Toch kunnen centrale banken niet uitsluiten dat het een duurzaam karakter krijgt als de hogere inflatie een loonprijsspiraal in gang zet. Dat gevaar is niet geheel denkbeeldig gelet op de krappe arbeidsmarkt. In de VS is de Fed hier nog alerter op dan de ECB in de eurozone.

Al met al denken wij dat de hypotheekrente wat kan stijgen, maar per saldo laag blijft. De hypotheek oversluiten of een lening  afsluiten voor een verbouwing blijft dus aantrekkelijk. Dit geldt helemaal voor woningbezitters met overwaarde die willen verhuizen maar door het gebrek aan aanbod niets geschikts kunnen vinden, of voor degenen die in verband met de hoge  energieprijzen hun huis willen isoleren.

De woning aanpassen wordt extra aantrekkelijk als definitief blijkt dat de werktoekomst niet op kantoor, maar  thuis is. Ook hier is het corona dat de kaarten verdeelt.

Deze column werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2022.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Philip Bokeloh

Philip Bokelo is Senior Econoom Nederlandse economie bij het Economisch Bureau van ABN Amro.