NVHP verwacht toename box 3-hypotheken

0

Steeds meer huizenkopers zien af van het recht op hypotheekrenteaftrek. Maar liefst 92% van de NVHP-leden verwacht dat het aantal consumenten dat voor een box 3-lening kiest, in de komende jaren verder gaat stijgen.

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks afgebouwd. Tegelijkertijd is te zien dat de tarieven voor de hypotheekrente historisch laag zijn. Die combinatie van een lagere hypotheekrente en lagere hypotheekrenteaftrek leidt ertoe dat er meer belangstelling komt voor financieringsconstructies waarbij consumenten afzien van het recht om de hypotheekrente op hun belastbaar inkomen in mindering te brengen met als voordeel dat men niet langer de totale lening in dertig jaar annuïtair of lineair hoeft af te lossen.

Ook NVHP-leden zien dit terug in de dagelijkse praktijk. Uit het NVHP Actualiteiten onderzoek september 2020 blijkt bij gemiddeld 19% van de nieuw afgesloten hypothecaire financieringen de consument kiest voor zulke constructies.

92% van alle respondenten verwacht dat het aantal consumenten dat voor deze constructies zal kiezen in de komende jaren gaat stijgen. Gevraagd naar de doelgroep van consumenten waar deze stijging wordt verwacht dan is het volgende beeld te zien:

Doelgroepen die kiezen voor een box 3 hypotheek

Bron: NVHP Actualiteiten onderzoek september 2020

Haaks op beleid DNB en AFM

Deze ontwikkeling staat volgens de NVHP haaks op het beleid van DNB en AFM. Zij bepleitten de afgelopen jaren juist dat consumenten hun hypothecaire verplichtingen jaarlijks afbouwen. “Enerzijds constateren wij een toename van box 3-leningen, deels aflossingsvrij, anderzijds zien wij dat het via fiscale maatregelen trachten geforceerd consumenten te stimuleren hun schuldpositie gedurende de looptijd van de hypothecaire lening te verlagen ertoe leidt dat een groeiende groep consumenten afziet van het benutten van de resterende fiscale maatregelen”, aldus het bestuur van de NVHP.

“Indien de consument ook bewust kiest om de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek níet in zijn geheel af te lossen, is dat een zorg voor de vereniging. Immers een lening dient altijd terug te worden betaald.”

Zwaardere adviesplicht

Aangezien een naar verwachting steeds grotere groep consumenten zal gaan kiezen een lening te sluiten in box 3, zal de adviseur een zwaardere adviesplicht hebben, zo waarschuwt de NVHP. Naast een zorgvuldige toelichting en afweging vereist het kiezen voor fiscale plaatsing namelijk echt maatwerk. “Indien dit proces correct heeft plaatsgevonden kan de keuze voor een box 3 financiering een passende keuze zijn. Via onder meer de masterclasses zoals die voor de leden van de NVHP worden georganiseerd zal extra aandacht aan deze ontwikkeling worden gegeven.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.