NVHP ontwikkelt brochure aflossingsvrije hypotheek

0

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft voor haar leden een digitale consumentenbrochure ontwikkeld over de aflossingsvrije hypotheek.

De brochure komt onder andere voort uit wensen van de toezichthouders DNB en AFM. Zij vinden het belangrijk dat de financiële sector zich maximaal inspant om consumenten met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek bewust te maken van de consequenties die aan deze hypotheekvorm verbonden is.

In de kern beogen de toezichthouders:

  • Zeker te stellen dat de consument beseft dat de lening in de toekomst moet worden afgelost;
  • De consument te helpen na te gaan of de lasten, verbonden aan de hypotheek, in de toekomst betaalbaar blijven;
  • De consument te stimuleren waar mogelijk vrijwillig vermogen op te bouwen of tussentijds de hypotheek af te lossen.

Het bestuur van de NVHP deelt de zorgen van de toezichthouders en werkt graag mee om de bewustwording van de consument te vergroten. In dit kader is onder meer een digitale brochure ontwikkeld die leden, in hun communicatie met consumenten, kunnen gebruiken. Leden van de NVHP ontvangen deze brochure in het kader van hun lidmaatschap zonder aanvullende kosten.

Geen aflossing zonder voorafgaand advies

Het bestuur van de NVHP vindt het, net als de toezichthouders, belangrijk dat consumenten gestimuleerd worden zich tijdig te verdiepen in de consequenties die het hebben van een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek voor hen persoonlijk kan hebben.

“Deze voorlichting”, aldus Maaike Verhoef (foto), secretaris van de NVHP, “mag echter niet de ondertoon hebben dat alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek er altijd verstandig aan doen om, indien hun financiën dit toelaten, vrijwillige tussentijdse aflossingen te doen. Een vrijwillige aflossing is pas verantwoord indien goed de toekomstige financiële behoeften van de consument zijn geïnventariseerd, de eventuele gevolgen in het kader van het huwelijksvermogensrecht in kaart zijn gebracht en, samen met de consument, de gevolgen voor de eigenwoningreserve zijn geïnventariseerd.”

“Als NVHP adviseren wij consumenten om alleen na een gedegen advies dat ook voor de consument is gedocumenteerd, tot tussentijdse vrijwillige aflossing van de hypotheek over te gaan”, aldus Verhoef.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.