Kifid vernietigt onduidelijk Euribor-beding

0

In een tweetal klachten over een wijziging van de opslag op het Euribortarief heeft de Geschillencommissie van Kifid klagers in het gelijk gesteld. De geldverstrekkers moeten hen de te veel betaalde opslag terugbetalen omdat het opslagwijzigingsbeding onredelijk bezwarend wordt geacht.

De uitspraak is opmerkelijk omdat in het verleden meerdere klachten omtrent de wijziging van de opslag op het Euribortarief door de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep zijn afgewezen.

Ambtshalve toetsing

Volgens Kifid heeft een ambtshalve toetsing in de twee nieuwe zaken het verschil gemaakt. “In die eerdere uitspraken was niet komen vast te staan dat de bank consumenten onvoldoende had geïnformeerd. Ook was niet komen vast te staan dat de bank de wijzigingsbevoegdheid had gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Inmiddels is het in de rechtspraak gebruikelijk dat de rechter, na partijen de gelegenheid te hebben gegeven over en weer hun standpunt kenbaar te maken, in beginsel het onredelijk bezwarende karakter van een opslagwijzigingsbeding ambtshalve toetst. De Geschillencommissie volgt die werkwijze.”

Het geschil

Klagers zijn van mening dat de bank –ondanks het geldende opslagwijzigingsbeding – eenzijdig de aan hen in rekening gebrachte opslag op het Euribortarief heeft verhoogd. De Geschillencommissie oordeelt in deze twee zaken dat in de opslagwijzigingsbedingen en in de overige leningdocumentatie door respectievelijk ABN Amro Bank en ING Bank aan klagers niet duidelijk is gemaakt onder welke omstandigheden, volgens welke mechanismen en in welke mate de opslag kan worden gewijzigd. Hierdoor zijn klagers volgens de Commissie op voorhand niet in staat gesteld om op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria de economische gevolgen die voor hem uit het beding voortvloeien te voorzien.

De bedingen worden om die reden onredelijk bezwarend geacht en moeten worden vernietigd. De uitspraak in de klacht tegen ABN Amro Bank is niet-bindend; in de klacht tegen ING Bank is sprake van een bindende uitspraak.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.