AFM: ‘Juiste toepassing NHG-beheercriteria nodig bij relatiebreuk’

0

De AFM ziet dat sommige hypotheekaanbieders standaard de NHG-beheercriteria gebruiken om te toetsen of de financiële situatie na relatiebreuk verantwoord is. Maar zonder nadere onderbouwing kan dit niet als vervanging dienen voor de reguliere normen in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk). “Maatwerk is mogelijk, maar moet goed worden onderbouwd.”

De AFM attendeert de sector op de regels die gelden bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. Bij relatiebreuk verzoekt de klant de hypotheekaanbieder om een van de twee partners te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Wanneer er sprake is van overwaarde wordt het hypothecair krediet ook vaak verhoogd om de ex-partner uit te kunnen kopen.

De AFM heeft het signaal ontvangen dat sommige aanbieders bij relatiebreuk standaard de NHG beheercriteria gebruiken om te toetsen of het krediet aan de achterblijvende partner verantwoord is. Deze criteria kunnen zonder nadere onderbouwing echter niet als vervanging dienen voor de reguliere normen in de Trhk.

Maatwerk toepassen

De AFM benadrukt dat bij ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ de regels voor verantwoorde kredietverstrekking gelden. Dit betekent dat een aanbieder moet toetsen of de klant de hypotheek kan dragen op basis van de reguliere normen in de Trhk. Wanneer uit deze toets volgt dat de hypotheek niet passend is, dan kan de aanbieder maatwerk toepassen. Bij maatwerk moet de aanbieder motiveren en in het dossier onderbouwen, waarom het krediet verantwoord is en aannemelijk maken dat er sprake is van een bestendige situatie.

De Beheertabellen van het Nibud uit de Voorwaarden & Normen van NHG kunnen aanbieders helpen om beter maatwerk te leveren en de toets meer op de klantsituatie toe te spitsen.

Bestendige situatie voor de klant

Het is in alle gevallen belangrijk dat de aanbieder vaststelt en in het dossier onderbouwt, dat er sprake is van een bestendige situatie voor de partner die in de woning blijft. Door te rekenen met de werkelijke rentelasten bij variabele rente of een kortlopende rente in plaats van de toetsrente is er in beginsel geen sprake van bestendigheid.

Ook acht de AFM het niet verantwoord om het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid te geven op basis van het inkomen uit een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Onder dergelijke omstandigheden is het aan de aanbieder om te onderbouwen waarom de situatie wel bestendig is of samen met de klant op zoek te gaan naar een passende oplossing, de aanbieder kan dan bijvoorbeeld kijken naar oplossingen vanuit preventief- of achterstandsbeheer.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.