Verbond kritisch over plannen fiscale hervorming

0

Het interimrapport van de commissie Van Dijkhuizen over het toekomstig belastingstelsel heeft op het gebied van de woningmarkt en het pensioenstelsel onbedoeld negatieve gevolgen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het rapport van de commissie. Zo wordt het pensioenstelsel er niet eenvoudiger op en kan de levensstandaard er op achteruitgaan. 

Zo stelt de commissie voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken tot de salarisgrens van 62.500 euro. Die voorgestelde aftopping is volgens het Verbond zeer onwenselijk. Het leidt tot potverteren, omdat het belastingopbrengsten naar voren haalt ten koste van toekomstige generaties. In de toekomst zijn er lagere pensioenuitkeringen waarover belasting geheven kan worden en dus versmalt de belastinggrondslag op termijn weer. 

Het Verbond vindt ook dat er niet moet worden gemorreld aan een solide systeem dat via de omkeerregel (premies zijn onbelast, de uitkering is wel belast) solidariteit organiseert. Het pensioenstelsel wordt met dit plan eerder complexer dan eenvoudiger. In veel gevallen zal immers de pensioenopbouw boven het grensbedrag doorgaan, maar dan in een afwijkend fiscaal systeem. Aftopping kan er ten slotte voor zorgen dat veel Nederlanders er na hun pensionering aanmerkelijk in levensstandaard op achteruitgaan. 

De woningmarkt krijgt ook te maken met de negatieve gevolgen van een nieuw belastingstelsel. Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft een aanpak waarbij de hypotheekrenteaftrek geleidelijk via een verlaging van de tarieven wordt beperkt. Maar de commissie stapelt dit verstandige plan op het voornemen de aftrek ook te beperken via een annuïtair aftrekschema en via het schrappen van de vrijstelling voor spaarhypotheken. Hierdoor kunnen individuele huishoudens zwaar getroffen worden. Dit leidt tot forse verhoging van de netto woonlasten en maakt de fiscale behandeling van de eigen woning er niet eenvoudiger op. Bovendien is de stapeling onnodig. De daling van de tarieven waartegen de aftrek plaatsvindt, is op zichzelf al een stevige prikkel tot aflossen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.