Pensioenfondsen onvolledig over renterisico

0

Nederlandse pensioenfondsen kunnen meer inzicht geven in de wijze waarop zij omgaan met het renterisico. De gegeven informatie is in veel jaarrekeningen lang niet voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder de 25 grootste Nederlandse pensioenfondsen.

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de onderzochte pensioenfondsen expliciet in de jaarrekening aangeeft in hoeverre zij het renterisico willen afdekken. Niet meer dan de helft van de fondsen besteedt daarbij echter ook aandacht aan de afwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze van een bepaald percentage. Pensioenfondsen die het renterisico niet volledig afdekken, geven in het algemeen aan dat dit niet past binnen de reële rendementsdoelstelling van het fonds.

“Meer afdekking brengt immers extra kosten met zich mee”, zegt Frans Glorie van KPMG Financial Services. “Dit kan ten koste gaan van het indexatievermogen van het fonds. Bovendien wordt zo de herstelkracht, de mogelijkheid om te profiteren van rentestijgingen, beperkt.”

Ruim 90% van de fondsen geeft expliciet in de jaarrekening aan welke afdekkingsinstrumenten zij gebruiken. “Vanzelfsprekend investeren alle onderzochte pensioenfondsen in langlopende staatsobligaties”, constateert Glorie. “Hiermee wordt de duur van de beleggingen meer in lijn gebracht met de duur van de pensioenverplichtingen. Met name investeringen in Nederlandse en Duitse staatsobligaties blijken veel voor te komen. Met alleen staatsobligaties kunnen de fondsen de duur van de beleggingen niet voldoende verlengen om deze in lijn te brengen met de duur van de verplichtingen. Mede om deze reden maakt een overgrote meerderheid van de fondsen gebruik van renteswaps. Daarnaast maakt 40% van de fondsen gebruik van swaptions. Caps, floors en forwards worden door de fondsen nauwelijks ingezet om renterisico’s af te dekken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.