Assurantiebranche: risico op extra rompslomp

0

In een uitspraak van 8 februari 2013 heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de zogenaamde “volmachtbalans”  niet hoeft te worden opgenomen in de balans van een gevolmachtigd agent. Deze uitspraak kan verregaande gevolgen hebben voor de assurantiebranche, zegt drs. Frans Kemper RA van SVC Registeraccountants. Het betekent simpelweg dat  rekening-couranten van verzekeraars niet meer op balans van assurantie- en volmachtkantoren komen.

De tuchtzaak was aangespannen door een gevolmachtigd agent in zorgverzekeringen die bij verkoop van zijn bedrijf geconfronteerd werd met een substantiële lagere verkoopprijs van zijn bedrijf vanwege het ontbreken van de zogenaamde “volmachtbalans” in zijn jaarrekening. Stelling van de gevolmachtigd agent is dat zijn accountant, door het niet opnemen van de premievorderingen, bankrekeningen met gelden van de verzekeraar, te betalen schaden en rekening-couranten met verzekeraars, ten onrechte goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen 2004 tot en met 2008 heeft afgegeven.

De betrokken accountant heeft zich verweerd met de stelling dat het innen van premies en het uitbetalen van schaden geschiedt voor rekening en risico van de desbetreffende verzekeraars.  Alle hiermee samenhangende geldstromen komen dus ook voor rekening en risico van de betreffende verzekeraar en hebben daarmee geen invloed op het vermogen van de gevolmachtigd agent. Slechts wanneer er sprake is van het niet adequaat uitvoeren van incassoafspraken of in een situatie van faillissement kan er sprake zijn van risico’s die het vermogen van de gevolmachtigd agent raken.

In haar uitspraak heeft de Accountantskamer de aangeklaagde accountant in zijn gelijk gesteld en bevestigd dat de “volmachtbalans” niet op de balans van de gevolmachtigd agent hoeft te worden opgenomen.  Frans Kemper: “Alhoewel de uitspraak van de Accountantskamer primair gericht is op het adequaat handelen van de betrokken accountant, kan deze – verrassende-  uitspraak vergaande gevolgen hebben voor de financiële verslaglegging van assurantiekantoren, gevolmachtigd agenten en verzekeraars. Zo is het nu bij zelf incasserende assurantiekantoren gebruikelijk om de premievorderingen en bijbehorende rekening-courant verhoudingen met verzekeraars op de balans van het assurantiekantoor te verantwoorden. Ook bij gevolmachtigd agenten wordt deze systematiek marktbreed gevolgd.”

“De vraag rijst bovendien of hiermee het inzicht in de financiële positie van een assurantiekantoor wordt verbeterd. Met name verzekeraars zijn – mede door Solvency II – erg alert op de liquiditeitspositie van assurantiekantoren welke nauw samenhangt met de genoemde balansposities. Bovendien kan dit gaan betekenen dat verzekeraars aanvullende informatie over bijvoorbeeld door assurantiekantoren geadministreerde premievorderingen moeten gaan opnemen in hun eigen balans. Voor zover dit administratief al per verzekeraar valt uit te splitsen door een assurantiekantoor, gaat dit leiden tot fors meer administratieve lasten voor de branche. De exacte gevolgen hiervan zijn op dit moment niet te overzien. Duidelijk is wel dat ook deze uitspraak scheuren aanbrengt in het fundament onder de eigen premie-incasso door assurantiekantoren.”

De gevolmachtigd agent kan binnen 6 weken in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Frans Kemper: “Ik sluit niet uit dat dit gaat gebeuren. De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden verschilt namelijk per assurantiekantoor, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van eigen middelingsrekeningen door het assurantiekantoor”.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.