Adfiz: stop fiscale plannen rond hypotheek en verzekeringen

0

Adfiz heeft in een brief aan de fracties van de Eerste Kamer de Eerste Kamerleden opgeroepen een aantal ingrijpende fiscale maatregelen niet door te voeren of aan te passen. Deze maatregelen betreffen de fiscale aftrekbaarheid van advieskosten bij lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de fiscale behandeling van de eigen woning en de verhoging van de assurantiebelasting.

Het kabinet neemt maatregelen waardoor burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om de oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheid. Een zeer actueel voorbeeld hiervan is de verdere inperking van het Witteveenkader. Adfiz roept de Eerste Kamer op niet toe te staan dat enerzijds de mogelijkheid tot opbouw in de tweede pijler wordt beperkt en anderzijds het financieel advies voor pensioen in de derde pijler en voor arbeidsongeschiktheid veel duurder wordt gemaakt. Het is juist in deze situatie van het grootste belang dat de consument toegang houdt tot betaalbaar advies. Behoud van de fiscale aftrek van advieskosten is juist in het tijdperk van een terugtredende overheid van groot maatschappelijk belang.

In de brief aan de Eerste Kamerleden is tevens gepleit voor een passende overgangsperiode voor omzetting van een aflossingsvrije hypotheek in een hypotheeklening waarbij wel wordt afgelost. Daarnaast vragen wij de Eerste Kamerleden de beperking van de fiscale aftrek niet te koppelen aan uitsluitend de aflossing via een annuïtaire hypotheek en de verplichte aflossing te beperken tot 50%. Ook het terugbrengen van het maximum toegestane hypotheekbedrag van 106% naar 100% acht Adfiz een extra rem op het vlot trekken van de woningmarkt. Adfiz vraagt de Eerste Kamer de beperking hiervan op een later tijdstip in te regelen of een meer geleidelijke beperking in te voeren.

Ook heeft Adfiz, na hun appel op de leden van de Tweede Kamer, nu ook de Eerste Kamer opgeroepen de verhoging van de assurantiebelasting te heroverwegen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.