Zwaardere zorgplicht bij niet informeren

0

Een instelling die bij het aangaan van een overeenkomst een belegger kwalificeert als ‘professionele belegger’, moet hem daarover wel informeren. Zo niet, dan geldt dat de instelling de voor de betrokken belegger zwaardere zorgplicht van een ‘niet-professionele belegger’ in acht moet nemen.

Tot die uitspraak komt de Geschillencommissie van Kifid in een klacht van een belegger tegen Hanzevast. Omdat niet is voldaan aan de zorgplicht moet Hanzevast de helft van de schade, bijna 94.000 euro, vergoeden aan de belegger. Dat niet de volledige schade uitgekeerd hoeft te worden, ligt aan de eigen verantwoordelijkheid van de belegger, zo blijkt uit de uitspraak. “De belegger heeft als ondernemer de nodige ervaring met financieringen. Bij een kennelijk voor hem afwijkende financiering, die bovendien in een rentevergoeding van 12% per jaar voorzag, mag worden verwacht dat de belegger zelf nadere vragen stelt over de exacte voorwaarden. Om die reden blijft een deel van de geleden schade voor rekening van de belegger.”

De zaak

Een consument investeert in 2009 in een mezzaninelening voor een scheepsfonds van Hanzevast. Wanneer in 2016 het schip moet worden geveild, blijkt de opbrengst onvoldoende om de investering van de certificaathouders van de mezzaninelening terug te betalen. De belegger heeft zich beklaagd over de gebrekkige informatievoorziening door Hanzevast inzake de leningvoorwaarden en verlangt een schadevergoeding. Hanzevast staat op het standpunt dat voldaan is aan de zorgplicht voor een ‘professionele belegger’. De Geschillencommissie oordeelt dat Hanzevast de investeerder terecht heeft gezien als ‘professionele belegger’ volgens de Wet op het financiële toezicht (Wft).

Hanzevast heeft echter nagelaten om te voldoen aan het ook in de Wft opgenomen voorschrift om de belegger over die kwalificatie te informeren en mee te delen wat dat betekent voor het beschermingsniveau dat de belegger toekomt. Vanwege die omissie wordt deze belegger gezien als ‘niet-professionele belegger’ en geldt een zwaardere zorgplicht, concludeert de Geschillencommissie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.