Verzekeringssector belangrijke groeimarkt

0

ING Investment Management (ING IM) zegt dat de ongekende uitdagingen waarmee de verzekeringssector wordt geconfronteerd met zich meebrengen dat verzekeraars aanzienlijke stappen zullen moeten zetten om hun beleggingsstrategieën aan te passen, wat belangrijke kansen biedt voor de
vermogensbeheersector. De asset manager ziet de verzekeringssector als een belangrijke groeimarkt.

Besloten is om daarom de focus op deze sector te versterken door bijvoorbeeld nieuwe
verzekeringsspecifieke beleggingsstrategieën aan te bieden. Daarbij zal ING IM zich onder meer richten op nieuwe en alternatieve vermogenssoorten, zoals niet-achtergestelde bankleningen, infrastructuurschulden, exportkredietbureaus en kleine en middelgrote ondernemingen.

De meeste verzekeraars hebben hun beleggingsinkomsten de afgelopen jaren zien dalen. Uit nieuw, eigen onderzoek onder in het Verenigd Koninkrijk gevestigde actieve fondsmanagers en beleggingsintermediairs blijkt dat 44% van hen denkt dat dit heeft bijgedragen tot dalende dividenduitkeringen in de sector. Circa 13% stelt dat dit effect “significant” is.

Hoofdpijndossier
Slechts 22% denkt dat de dalende beleggingsrendementen van verzekeraars de bodem hebben bereikt en weer zullen gaan stijgen. Circa 20% verwacht dat de rendementen verder zullen dalen, en circa 47% dat ze de komende twaalf maanden min of meer gelijk zullen blijven.

“De dalende beleggingsrendementen vormen een hoofdpijndossier voor verzekeraars, die zichzelf afvragen wanneer de beleggingswinsten weer zullen gaan stijgen en hoe ze zich moeten positioneren om de noodzakelijke rendementen te genereren”, zegt Jelle van der Giessen, Deputy CIO bij ING IM. “Daarnaast zal ook de Solvabiliteit II-regelgeving voor uitdagingen zorgen, waardoor de dividenden verder onder druk zullen komen te staan.”

Hij is van mening dat verzekeraars hun asset allocatie-strategieën moeten aanpassen
aan de nieuwe omgeving waarin ze terecht zijn gekomen, en dit zal betekenen dat ze zich meer zullen moeten richten op nieuwe vermogenssoorten. “We werken al vele jaren samen met verzekeraars en hebben op dit gebied een grote voorsprong op andere vermogensbeheerders.”

Vandaar dat er een CIO voor de sector is benoemd, beleggingsstrategieën voor verzekeraars zijn ontwikkeld en dat de nodige verslaggeving kan worden verzorgd in een steeds sterker gereguleerde omgeving. “Daarnaast hebben we aanzienlijke ervaring met veel van de vermogenssoorten waar verzekeraars zich in toenemende mate op richten.”

Nieuwe vermogenssoorten
Uit het onderzoek van ING IM blijkt voorts dat 49% van de geïnterviewde fondsmanagers en financiële intermediairs zegt dat verzekeraars de afgelopen twaalf maanden hun blootstelling aan nieuwe vermogenssoorten, zoals infrastructuur en leningen aan commerciële vastgoedondernemingen, hebben vergroot. Iets meer dan een zesde (17%) zegt dat hun toewijzingen aan deze sectoren niet zijn veranderd, en 1% denkt dat deze zijn afgenomen.

Gevraagd naar de komende drie jaar, zegt 77% van de geïnterviewden te verwachten dat
verzekeraars hun blootstelling aan deze nieuwe vermogenssoorten zullen vergroten, en 13% verwacht zelfs een “aanzienlijke” toename.

Van der Giessen concludeert: “De trend binnen de Europese verzekeringssector heeft de afgelopen jaren al laten zien dat verzekeraars zoeken naar hogere rendementen door hun blootstelling aan infrastructuur- en hypothecaire leningen te vergroten als alternatief voor beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties. Vooral levensverzekeraars, die langlopende verplichtingen moeten matchen, hebben hun focus verschoven naar deze nieuwe vermogenssoorten, en wij denken dat deze trend zich zal voortzetten.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.