WRR bepleit bouwspaarfaciliteit

0

Een ‘bouwspaarfaciliteit’ aan het begin van de wooncarrière, gecombineerd met een (tijdelijke) verlichting van afdrachten aan het pensioenfonds. Het is een van de vele aanbevelingen in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De samenleving heeft zich volgens de WRR te afhankelijk gemaakt van de financiële sector en is daardoor sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. In het rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ stelt de Raad dan ook voor om tot een productiever evenwicht te komen tussen samenleving en financiële sector.

Volgens de WRR hebben de veranderingen in de relaties tussen de financiële sector, de economie en de samenleving tot grote maatschappelijke problemen geleid. Het financieel systeem is daarbij eerder leidend dan volgend of faciliterend geworden. Dat heeft tevens de kortzichtigheid in de economie en de samenleving verstrekt. Alleen indien zowel in beleid als in de politiek stappen worden gezet, kan de financiële dienstverlening volgens de WRR een productievere rol spelen.

Hypotheekrenteaftrek terugdringen

Sociaaleconomische beleidsterreinen, zoals woningmarkt-, pensioen-, belasting-, verzelfstandigings- en consumentenbeleid, hebben een grote invloed op de interactie tussen samenleving en financiële sector, schrijft de WRR. “Het steeds belangrijker worden van financiële beslissingen, producten en de bijbehorende bewegingen op de financiële markten is van directe invloed op het huishoudboekje van burgers en de financiën van bedrijven en (semi-)overheden.”

Een van de zaken die specifiek wordt uitgewerkt in de aanbevelingen is de hypotheekrenteaftrek. Die moet volgens de WRR worden teruggedrongen. Complementair hieraan ziet de WRR een productievere aanwending van private vermogens. “Het verantwoord faciliteren van overheveling van vermogen tussen generaties (van oud naar jong) kan hierbij helpen. Dit biedt ‘eigen vermogen’ aan de jongere generatie en drukt zo de noodzakelijke schuldfinanciering voor de aankoop van een huis. Om dezelfde reden kan een grotere flexibiliteit van besparingen vroeg in het leven wenselijk zijn. Zo kan worden overwogen om voor het bij elkaar krijgen van eigen geld bij de aankoop van een eigen woning aan het begin van de wooncarrière een ‘bouwspaarfaciliteit’ te introduceren met enige (tijdelijke) verlichting van afdrachten aan het pensioenfonds.”

Het volledige rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ is hier te vinden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.