Te laat of niet te laat…?

0

Per 1 januari 2017 worden WGA-vast en -flex samengevoegd. Voor veel werkgevers is dit een aanleiding om te overwegen om eigenrisicodrager te blijven of juist terug te gaan naar het UWV. Als een werkgever al eigenrisicodrager voor de WGA is, heeft deze de tijd tot 1 januari 2017 om een afweging te maken. Dus nog niet te laat. Wel zal de verzekeraar vragen of de werkgever eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet en dat moest dan weer voor 1 oktober 2017, wellicht dus toch te laat. Er zijn verzekeraars die vinden dat per 2018 de werkgever eigenrisicodrager moeten worden voor de Ziektewet en dan ben je nog op tijd.

Een aanvraag voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en/of WGA moet uiterlijk 13 weken voor 1 januari 2017 bekend zijn bij de belastingdienst. Als een werkgever nu bij het UWV zit, kan uiteraard bij het uitkomen van dit artikel (oktober 2016) de ingangsdatum voor het eigenrisicodragerschap niet ingaan op 1 januari 2017. Wel kan deze werkgever, mits deze de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager was opnieuw bekijken of deze per 1 juli 2017 eigenrisicodrager kan worden voor zowel de ziektewet als WGA. Dat kan dan gewoon elk half jaar.

Het voordeel is dat de werkgever de beschikking loonheffingen gedifferentieerde premiepercentage werkhervattingskas 2017 al heeft ontvangen van de belastingdienst en wat zijn premies zijn bij het UWV. Nog steeds kan de bestaande Ziektewet- en WGA-last worden achtergelaten bij het UWV en kan bekeken worden wat de beste optie is. Dus wellicht nog niet te laat.

Staartlasten

Mijn ervaring in verschillende gesprekken met verzekeraars, dat de angst is dat de staartlasten van de WGA-vast en -flex straks weer teruggedraaid gaan worden en niet meer achtergelaten kunnen worden bij het UWV. Als de staartlasten (staartlastvermogen) bij het UWV op raakt kan het zomaar zijn dat er weer maatregelen worden genomen waardoor alles weer anders wordt, is de algemene vrees.

Ik ben van mening dat het niet zo’n vaart zal lopen, het UWV kijkt immers twee jaar terug en baseert hierop zijn premies (omslagstelsel). De minister heeft beoogd om het hybride stelsel in stand te houden en dat is tot nu toe gelukt. Verzekeraars hanteren vandaag de dag een hele andere premie dan in de beginjaren van de eigenrisicodragerschap WGA. Ook het UWV kent inmiddels een andere premie als werkgevers terugkeren naar het UWV. Als verzekeraars samen met werkgevers inzetten op re-integratie en de gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemers succesvol weten te re-integreren, kunnen zij op termijn prima de concurrentie aan. Er komt ook meer focus te liggen op het voorkomen van de instroom in de WGA van werknemers welke arbeidsongeschikt zijn geworden.

Dus zegt u het maar, is uw relatie (werkgever) te laat of is er vanaf januari weer een nieuwe mogelijkheid voor alle werkgevers welke eerder nog geen keuze hebben gemaakt.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.