Een eerlijke en verantwoorde kans op eigen woning

0

In een gezonde woningmarkt heeft iedereen een verantwoorde kans om zijn of haar woonwensen te realiseren. Daar levert het WEW graag een bijdrage aan. Het gevaar van uitsluiting ligt namelijk op de loer voor meerdere doelgroepen.

‘De Loan To Value is met 100% straks laag genoeg.’

De afgelopen jaren is er vanuit de overheid en de politiek terecht veel aandacht geweest voor financiële stabiliteit en verantwoord financieren. Maar een gezonde woningmarkt heeft ruimte nodig voor instroom, doorstroom en investeringen in woningverbetering. En dat staat nu onder druk. Hoog tijd dus voor verantwoorde ruimte, zonder dat we weer doorslaan naar onverantwoorde financieringsvormen.

Agenda voor 2017

Als je kijkt naar mensen die behoefte hebben aan verantwoorde ruimte én de uitdagingen waar zij daarbij tegenaan lopen, zet ik voor dit jaar vier belangrijke doelgroepen in de spotlight:

Starters
De jongere starters komen, door aangescherpte regelgeving en de vaak nog striktere toepassing daarvan, hoge drempels tegen bij het financieren van een eigen woning. Voor hen is er bovendien geen alternatief in de vorm van een betaalbare huurwoning. Dat maakt de noodzaak deze problematiek aan te pakken alleen maar groter. Deze groep moeten we meer – maar verantwoorde! – ruimte bieden voor de financiering van een eigen woning. Bovendien draagt dit bij aan instroom en daarmee een gezonde woningmarkt.

Ouderen
Wij zien een groter wordende groep ouderen die langer in hun eigen woning wil blijven wonen. Ouderen met een lager inkomen (AOW en klein pensioen) lopen hierbij tegen problemen aan: hun vermogen zit in stenen en het inkomen is te laag. Als markt en maatschappij móeten we hier een oplossing voor bieden in 2017.

Flexwerkers en zelfstandigen
De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat gepaard met forse uitdagingen. Flexwerkers of zelfstandigen hebben dezelfde woonwensen als mensen met een vast dienstverband. Het WEW is van mening dat eigenwoningbezit niet moet afhangen van de contractvorm waaronder iemand werkt. Als markt moeten we anders kijken naar bestendig inkomen en het arbeidsperspectief. De eerste initiatieven lopen al, maar dit jaar moeten we hierop versneld doorpakken.

Verduurzamen

Een meer algemeen thema waar het WEW zich in 2017 voor wil inspannen is het verduurzamen van woningen. Met het product Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt het WEW hier al mooie mogelijkheden voor. Wij denken dat veel van de woningaankopen gepaard kunnen gaan met investeringen in energiebesparende voorzieningen. Op deze manier kan de hypotheekmarkt significant bijdragen aan de verduurzamingsambities van Nederland.

Doen we het samen?

Stuk voor stuk uitdagingen die het WEW graag aangaat, sámen met onze partners in politiek en de markt. Wel is daarvoor nodig dat politiek Nederland zich onder andere sterk maakt om ruimte voor financiering te behouden. De Loan To Value is met 100% straks laag genoeg. We moeten ervoor waken dat nieuwe maatregelen tot een verdere verlaging van fundingmogelijkheden leiden. Geldverstrekkers zouden een balans moeten vinden tussen enerzijds de (ook door het WEW gewenste) digitalisering en standaardisering van het hypotheekproces en anderzijds maatwerk voor specifieke doelgroepen, zoals hierboven aangestipt.

En de hypotheekadviseur heeft volop kansen om door allround financieel advies meerwaarde te bieden aan klanten. Het WEW verwacht dat er in 2017 een paar intermediaire organisaties gaan opstaan die deze dienstverlening met een gezond businessmodel serieus in de markt gaan zetten. Zo geven zij meer mensen een eerlijke en verantwoorde kans op een eigen woning. Werk aan de winkel dus!

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Dylan Dresens

Dylan Dresens is Directeur Beleid en Ontwikkeling bij het Waarborgfonds Eigen Woningen – ‎Nationale Hypotheek Garantie.