2016: pak de advieskansen in sociale zekerheid

0

We staan op de drempel van een jaar vol advieskansen. De sociale zekerheid is enorm in beweging en biedt assurantieadviseurs in 2016 een groot omzetpotentieel. En daar kun je als adviseur veel actie op ondernemen! Want kansen verzilveren lukt vooral met proactief en projectmatig portefeuillebeheer.

Auteur: Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VSZ | Verzekeren Sociale Zekerheid

De bewegingen die de sociale zekerheid dit jaar ondergaat, scheppen grote kansen. Ik durf zelfs de stelling wel aan dat er binnen verzekeringsland geen enkel ander vakgebied is dat zoveel groeipotentieel heeft. Want of ze nu willen of niet: alle werkgevers zullen moeten reageren op het keuzemoment eigenrisicodragen of publieke verzekeren van de WGA. En dat betekent dat er volop werk te doen is voor de assurantieadviseur.

 

Topkans: de Nieuwe WGA
De samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex vormt de grootste kans die 2016 te bieden heeft. Op 1 januari 2017 verandert de markt voor WGA-eigenrisicodragen fundamenteel. En de werkgever die daar klaar voor wil zijn, heeft geen andere optie dan zich grondig voorbereiden.

Is hij publiek verzekerd? Dan staat hij voor de afweging of hij moet kiezen voor eigenrisicodragen, nu hij per 1 januari 2017 zijn schadelast bij UWV kan achterlaten. Is hij op dit moment eigenrisicodrager, dan is het de vraag of hij die status moet handhaven of zijn WGA-risico onder moet brengen in het publieke bestel. En kiest hij voor continuering van zijn eigenrisicodragerschap, dan ligt het vraagstuk op tafel uit welke oplossingen hij kan kiezen.

 

Integraal risicomanagement
Met al deze vragen is een enorm marktpotentieel gemoeid. Want of het nou gaat om een gedegen risicoanalyse of een overzicht van mogelijke oplossingen, producten en diensten: werkgevers zullen grote behoefte hebben aan kundig advies. Volgens Gfk-onderzoek weet slechts 23% hoe een WIA-uitkering wordt vastgesteld en kent maar 26% de duur ervan!

De advisering neemt bovendien steeds meer de vorm aan van integraal risicomanagement. Dit betekent concreet dat de adviseur de werkgever steeds vaker óók ondersteunt bij de verbetering van zijn datakwaliteit, zodat risico’s scherper kunnen worden beoordeeld. Of dat hij gespecialiseerde dienstverleners aanreikt die kunnen helpen bij beperking van de uitkeringslasten, zodat de schadelast van de werkgever tot een minimum wordt beperkt.
Tijd voor actie!
Wie van deze en andere wil profiteren, zal in actie moeten komen. En op dit moment betekent dat vooral: de klant helpen bij de voorbereiding. Dus:

  • Kies voor proactief en projectmatig portefeuillebeheer. Bereken de adviescapaciteit van je organisatie, rangschik klanten op omvang van hun personeelsbestand, benader ze gericht, tijdig en in de juiste volgorde.
  • Schets direct bij aanvang het proces dat je met de klant wilt ingaan en plan vervolgstappen en adviesgesprekken in. Hoe komen jullie samen tot optimaal risicomanagement en een weloverwogen beslissing over eigenrisicodragerschap? Wat is daarvoor nodig en wanneer moet het uiterlijk beschikbaar zijn?
  • Check de Whk-beschikking 2016. Welke premies betaalt de werkgever bij publieke verzekering, zijn deze correct vastgesteld en wat betekenen ze voor de verdeling van de kostenrisico’s?
  • Update het werknemersbestand. Correcte en actuele gegevens zijn een essentiële voorwaarde om samen de verschillende verzekeringsoplossingen te overwegen.
  • Vraag de arbodienst om een verzuimanalyse over de afgelopen 3 jaar. Met welke verzuimpercentages en meldingsfrequentie heeft je klant te maken?

Goed advies levert altijd winst op
Eigenrisicodragen of publiek verzekeren: het is natuurlijk altijd mogelijk dat het beste advies is dat een werkgever vooral moet blijven zitten waar hij zit. Dat is helemaal niet erg. Want los van de uitkomst van het advies is de werkgever gebaat bij een integraal advies. En welke keuze de werkgever aan het eind ook maakt, hij is er altijd bij gebaat om de WGA-instroom van vast én tijdelijk personeel zoveel mogelijk te beperken:

  • Stapt de werkgever terug van verzekeraar naar UWV, dan zal deze instantie de premie vaststellen op basis van de historische schade.
  • Maakt de werkgever juist de overstap naar eigenrisicodragen, dan krijgt hij de kans om zijn schadelast achter te laten bij UWV. Grip op de instroom is dan echter cruciaal voor een goede onderhandelingspositie ten opzichte van private verzekeraars.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.