Streep door gemaximeerde premiestijging

0

Verzekeraars mogen per contractvervaldatum de premie van hun schadeverzekeringen zonder enige beperking aanpassen. Hiermee komt een einde aan een onduidelijke situatie, in 2016 ontstaan door een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.

In september 2016 bepaalde de Geschillencommissie in een zaak tegen Achmea dat een verzekeraar zijn verzekeringsproducten per contractvervaldatum aan mag passen, zolang deze aanpassingen beperkt zijn. Bij een premieverhoging van meer dan 10 procent zou bijvoorbeeld uitdrukkelijk door een verzekerde moeten worden aanvaard. Verzekeraars waarschuwden vorig jaar al dat klanten – als de uitspraak zou worden gevolgd – mogelijk onverzekerbaar zouden raken als ze niet zouden reageren op een nieuw aangeboden verzekeringscontract.

Principiële zaak

Achmea tekende vanwege het principiële karakter van de uitspraak beroep aan. Met succes, de Commissie van Beroep van Kifid oordeelt nu dat in het huidige systeem voldoende evenwicht is in rechten en plichten van verzekeraar en verzekerde. In haar overwegingen verwijst de Commissie ook naar de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijn particuliere schade- en inkomensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars, die sinds 2010 in werking is.

Deze zaken maken dat er geen goede reden is om onderscheid te maken tussen meer of minder ingrijpende wijzigingen. Een premiestijging – ongeacht hoeveel – kan volgens de Commissie van Beroep dan ook gewoon plaatsvinden bij stilzwijgende verlenging.

De overwegingen

De Commissie van Beroep oordeelt dat in de voorliggende klacht de Consument tijdig en in duidelijke en eenvoudige bewoordingen door Achmea is geïnformeerd over de verlenging van het verzekeringspakket (woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering), de voorgenomen wijzigingen en de reden daarvan. “Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de premieverhoging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Achmea heeft de Consument tegelijkertijd voldoende gewezen op het recht van verzekerde om de verzekeringen op te zeggen. Gegeven het feit dat verzekerde de verzekeringen niet heeft opgezegd, zijn de gewijzigde premie en voorwaarden op de verlengingsdatum deel gaan uitmaken van de verzekeringsovereenkomst (bij stilzwijgende verlenging).”

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars reageert verheugd op het bericht dat de Commissie van Beroep alle bezwaren van Achmea gegrond heeft bevonden. “Verzekeraars proberen altijd tot een beheersbare premieontwikkeling te komen en hun klanten over een eventuele stijging tijdig en helder te informeren. Maar soms kan een (grotere) stijging van de premie vanuit prudentieel oogpunt noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan exceptioneel grote schades als gevolg van veranderingen in het klimaat of veranderend overheidsbeleid.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.