Naleving zorgplicht voor iedereen gelijk

0

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na twee recente uitspraken door het Kifid inzake de zorgplicht van financiële adviseurs, vraagt Anton vanden Bol (algemeen directeur Hypotheek Visie Centrale) zich af of de naleving van de zorgplicht niet altijd en voor iedere adviseur gelijk zou moeten zijn.

 

Auteur: Anton vanden Bol, algemeen directeur Hypotheek Visie Centrale

Onlangs zijn er meerdere zaken rondom de zorgplicht van financiële adviseurs behandeld door de geschillencommissie Kifid en de rechtbank. Opmerkelijk in deze zaken is dat er door het Kifid een verschil wordt gemaakt tussen onafhankelijke en gebonden adviseurs. Terwijl de rechtbank hier één lijn in trekt en het klantperspectief en de zorgplicht centraal stelt. Zou de naleving van de zorgplicht niet altijd en voor iedere adviseur gelijk moeten zijn?

Verschil in uitspraken

In een recente zaak die werd behandeld door het Kifid werd uitgesproken dat een onafhankelijke adviseur een deel van de overeengekomen vergoeding moest terugbetalen aan een klant. De adviseur had volgens het Kifid de klant namelijk niet volledig op de hoogte gebracht van boetes bij het oversluiten van de hypotheek.

In een vergelijkbare zaak stelde het Kifid daarentegen dat van een gebonden adviseur niet kan worden verwacht dat hij van de voorwaarden van concurrerende aanbieders op de hoogte is. Een bankadviseur wijst de klant niet op de boete die hij aan een andere bank moet betalen wegens tussentijdse aflossing. “Het had op de weg van consument gelegen om zelf navraag te doen over de (mogelijke) consequenties van het geheel en vervroegd aflossen van de hypothecaire geldlening. Dat Consument dit niet heeft gedaan kan de Bank niet worden verweten”, aldus het Kifid.

In een andere recente zaak rondom het niet tijdig afsluiten van een nieuwe verzekering doet de rechtbank een uitspraak vanuit een ander perspectief, het klantperspectief. De rechtbank oordeelde dat een bank een professionele partij is die zich de belangen van haar klanten dient aan te trekken en dus verantwoordelijk is voor het volledig informeren van de klant. Wat mag de klant nu verwachten?

Gebonden of onafhankelijk advies

Naast het feit dat het Kifid en de rechtbank een ander uitgangspunt lijken te hebben in hun uitspraken ten opzichte van naleving van de zorgplicht zijn er ook verschillen in het naleven van de zorgplicht door adviseurs. Diverse banken stellen in meerdere zaken dat zij en haar gebonden adviseurs geen onafhankelijke tussenpersoon zijn. Zij kunnen en willen alleen adviseren over de producten van degene waaraan ze gebonden zijn. Zij willen zich klaarblijkelijk dus ook niet confirmeren aan de ontwikkelde maatstaf voor de zorgplicht van assurantietussenpersonen/adviseurs.

Onafhankelijke adviseurs werken samen met nagenoeg alle banken en verzekeraars. Ze zijn volledig vrij in het kiezen van een geldverstrekker of bank die het beste bij de klant past. In het grote aanbod dienen zij altijd op zoek te gaan naar de oplossing die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de klant past.

Uniforme Zorgplicht

Volgens een uitspraak van het hof in een recente zaak geldt de volgende zorgplicht; “Op alle financiële dienstverleners rust tegenover consumenten een zorgplicht die strekt tot bescherming tegen onverantwoorde financiële risico’s. Deze zorgplicht vloeit voort uit de maatschappelijke positie van deze dienstverleners in samenhang met hun professionele deskundigheid. Zij strekt ertoe consumenten te beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht”. In het kader hiervan is het zorgwekkend dat instituten tegenstrijdige uitspraken doen rondom deze zorgplicht.

Zou in het kader van de zorgplicht de klant niet altijd dezelfde naleving van de zorgplicht mogen verwachten? Hoe kan het dat er verschillende verplichtingen worden gesteld aan financiële dienstverleners die eenzelfde soort product verkopen? En wat nog vreemder is, hoe kan het dat toezichthoudende partijen de zorgplicht niet altijd op dezelfde manier centraal zetten in uitspraken bij betreffende geschillen? Genoeg vragen en dus onduidelijkheden waar de klant vaak de dupe van is.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Anton Vanden Bol

Anton vanden Bol is algemeen directeur bij Hypotheek Visie Centrale