Kaag wil actieve transparantie schade met gemiddeld provisiebedrag

1

Minister Sigrid Kaag (Financiën) wil het voorstel om de provisie bij schadeverzekeringen actief transparant te laten maken, aanpassen. Niet langer hoeft het exacte nominale provisiebedrag per product actief transparant worden gemaakt, maar er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten.

Dat schrijft Kaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het voornemen om actieve transparantie toe te passen voor particuliere schadeverzekeringen werd al in 2019 voorgesteld door toenmalig minister van Financiën Wopke Hoekstra. De uitwerking hiervan is opgenomen in het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021. Hierin werd gekozen voor een vormgeving van actieve provisietransparantie waarbij het exacte nominale provisiebedrag per product actief transparant wordt gemaakt.

Deze optie werd weliswaar gesteund door verzekeraars, de Consumentenbond en de AFM, maar leidde tot forse kritiek van adviseurs. Ook vanuit de Tweede Kamer leverde dit voorstel kritische reacties op, met name ten aanzien van mogelijke marktverstoring en de uitvoerbaarheid. De bemiddelaar of adviseur kan tenslotte pas vlak voor het afsluiten van de schadeverzekering het exacte provisiebedrag vaststellen. Ook het eerdere geconsulteerde voorstel met gemiddelde bedragen per productgroep kreeg kritiek van de AFM, de Consumentenbond en verzekeraars, omdat dit te weinig concreet was.

Tussenweg

Minister Kaag kiest nu voor een tussenweg. “In het geval van fijnmazige gemiddelden is het mogelijk voor de tussenpersonen om reeds in een vroeg stadium de consument zo nauwkeurig als mogelijk te informeren over het verwachte provisiebedrag. Dit maakt dat de praktische uitvoerbaarheid van deze optie beter is geborgd. Het doel van de actieve provisietransparantie, de consument bewust maken van het feit dat er provisie wordt betaald en dat daar een bepaalde dienstverlening tegenover staat, blijft bij deze optie gewaarborgd. Voor de nadere uitwerking van deze optie blijf ik in gesprek met branchepartijen en de AFM.”

Adviseurs zijn positief

Uit gesprekken die het ministerie voerde na het schriftelijk overleg van december 2021 kwam naar voren dat een aantal branchepartijen van financieel adviseurs positief is over de optie met fijnmazige gemiddelde, omdat dit het doel van actieve provisietransparantie bereikt en praktisch beter uitvoerbaar is. “Enkele van deze branchepartijen zijn bereid om mee te denken over de verdere uitwerking van deze optie om het te laten aansluiten bij de praktijk”, aldus Kaag.

Het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de Consumentenbond blijven echter voorstander van het eerder voorgelegde ontwerp met exacte nominale bedragen. Zij vinden dat dit een afgewogen en uitvoerbaar voorstel is dat de positie van de consument versterkt en rekening houdt met de impact op de adviseur/bemiddelaar.

Als ervoor wordt gekozen verder te gaan met de optie met fijnmazige gemiddelde is het volgens de AFM van belang dat het fijnmazig gemiddelde dichtbij het daadwerkelijke provisiebedrag ligt en dat invulling wordt gegeven aan het voorstel zonder afbreuk te doen aan de doelen van actieve provisietransparantie.

Minister Kaag gaat het aangepaste ontwerpbesluit voor advies voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. “Hiermee wordt naar mijn mening een meer evenwichtige, beter uitvoerbare vorm van provisietransparantie bereikt, waarbij het doel van actieve provisietransparantie onverkort geborgd zal zijn”, aldus de minister.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.