Toezicht AFM wordt duurder

0

Financiële instellingen moeten dit jaar hogere heffingen gaan betalen voor het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat komt volgens de AFM vooral door de lagere bijdrage van de overheid.

Vorig jaar was de overheidsbijdrage aan het toezicht van de AFM 29 miljoen euro. Dat is nu 20 miljoen euro. Tegelijkertijd stijgen de totale begrote lasten van de toezichthouder dit jaar tot 85,3 miljoen euro. Dat is bijna 5 miljoen euro meer dan in 2012.

Zorgvuldige financiële dienstverlening, eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en een stabiel financieel stelsel blijven onverminderd aandachtspunten, juist in de huidige economische situatie, zo stelt de toezichthouder. ‘’Toezicht blijft noodzakelijk. De totale begrote lasten van de AFM bedragen in 2013 85,3 miljoen euro. Dat is een toename van 4,9 miljoen euro ten opzichte van 2012, onder meer als gevolg van een aantal nieuwe taken. Nieuwe taken van de AFM zijn het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, de ontwikkeling van financiële producten en het toezicht dat voortvloeit uit de Europese verordening European Market Infrastructures Regulation (EMIR).”

Financiële ondernemingen en de overheid betalen de kosten van het toezicht van de AFM. De minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de tarieven voor het doorlopend toezicht 2013 vastgesteld. De AFM heeft vertegenwoordigende brancheorganisaties (leden van het adviserend panel) over deze heffingen geconsulteerd en heeft vervolgens de bewindslieden geadviseerd. ‘’Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om kleinere ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien. Grotere ondernemingen moeten relatief meer gaan betalen dan kleinere ondernemingen.”

Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe tariefstructuur is de toepassing van het zogenoemde draagkrachtbeginsel. ‘’De hoogte van de heffing per individuele onderneming wordt bepaald op basis van verschillende criteria die voor de betreffende categorie van ondernemingen is vastgesteld. Voor financieel dienstverleners is dat bijvoorbeeld het aantal werknemers.”

Bedrijven ontvangen tussen half juni en eind 2013 een factuur van de AFM. Een begeleidende brief bij de factuur geeft nadere uitleg.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.