AFM: financiële sector moet meer bijdragen aan visie op toekomst

0

“Het is belangrijk dat de financiële sector zich niet alleen concentreert op de korte termijn,
maar meer aandacht geeft aan de vraag waar ze over vijf tot tien jaar wil staan. Er liggen nog altijd veel uitdagingen.” Aldus Ronald Gerritse van AFM.

We horen te weinig over concrete vernieuwingen en we zien te weinig nieuwe bedrijfs- en
dienstverleningsmodellen om over vijf tot tien jaar succesvol te zijn. Er is
juist nu grote behoefte aan een visie op de toekomst.” Deze oproep deed
voorzitter Ronald Gerritse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag
bij de presentatie van het jaarverslag 2012. Hij constateert dat financiële
instellingen het afgelopen jaar het belang van de klanten meer centraal zijn
gaan stellen. Ze mogen echter niet te snel tevreden zijn.

Uitdaging

“Eerlijke en eenvoudige producten, prioriteit voor het belang van de klant over de volle breedte en
kwalitatief goede dienstverlening op transparante markten vormen een forse
opgave voor de sector. Het vereist dat financiële instellingen opnieuw bepalen
hoe ze hun stakeholders bedienen. Financiële instellingen staan voor de
uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden.”

Gerritse: “Financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, bemiddelaars/adviseurs en ook
accountants, zien veel nieuwe regelgeving op zich afkomen. Die trekt een wissel
op ondernemingen, dat begrijpen we goed. Tegelijkertijd moet de sector niet te
veel laten afhangen van deze nieuwe wet- en regelgeving. De maatschappij
verwacht een proactieve sector die allereerst de reële economie ondersteunt op
een wijze waarbij alle stakeholders eerlijk worden bediend. Alle partijen
hebben daarbij hun eigen rol.”

De AFM wil een bijdrage leveren aan de discussie over een vernieuwde financiële sector. “We willen met een brede
afvaardiging van de financiële sector en met organisaties van consumenten,
beleggers en andere stakeholders in gesprek om gezamenlijk na te denken over de
toekomst”, stelt Gerritse. “Wat ons betreft inclusief de vraag welk
toezicht daar het beste bij past.”

Visie

“We zien in het publieke debat te weinig van de financiële instellingen zelf. Banken zijn in het defensief, ze
kruipen in hun schulp. Daar horen ze niet thuis. We hebben behoefte aan een
ontwikkelde visie op de toekomst, ook – en niet in de laatste plaats – van de
instellingen zelf.”

De AFM wijst op de door het kabinet ingestelde commissie-Wijffels, die nadenkt over de toekomst van de
bedrijfsmodellen van de banken en de bescherming van de belangen van
stakeholders. Gerritse: “Waar zijn de banken zelf in dat debat?” Het
is een goede stap dat de top van de banken zelf aanschuift in het bestuur van
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Nu moeten ze ook acte de
présence geven in het debat over de toekomst van de sector.”

Toezicht

De huidige ontwikkelingen laten zien dat het noodzakelijk is om het toezicht steeds opnieuw aan te kunnen passen aan
de veranderende omgeving, verklaarde Gerritse. “Doordat deelsectoren op de
financiële markten zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden, kan
ons toezicht verschillen per doelgroep en ontwikkelingsfase.

Het behalen van effect is daarbij leidend. We zijn ons steeds bewust van de effectiviteit van de instrumenten die
we tot onze beschikking hebben. Een doorlopende, kritische dialoog met
marktpartijen in combinatie met handhaving is naar onze overtuiging vaak
effectiever dan een handhavingmaatregel, zoals een boete, alleen.”

Zo zetten banken en verzekeraars het belang van de klant meer centraal, hoewel dit nog altijd beter kan. De AFM
heeft schadelijk gedrag op de financiële markten teruggedrongen, zoals het
verkapt in rekening brengen van vergoeding voor kredietverstrekking door
extreem hoge advieskosten te vragen voor bijverzekeringen. Overleg met banken
en vermogensbeheerders heeft ertoe geleid dat zij de overgang maken van een
verdienmodel met indirecte beloningen naar een model met directe beloningen. De
AFM houdt tot slot nog altijd verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde
vastgoedfondsen voor consumenten. Tegelijkertijd is de toezichthouder met de
vastgoedsector in gesprek om tot een reële waardering van vastgoed te komen.

Naar het digitale AFM-jaarverslag 2012

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.