Adfiz start petitie tegen PE-examen

0

Adfiz is de petitie ‘Stop verplichte examinering van Wft PE en inhaalprogramma’s voor adviseurs’ gestart. Maandag was de petitie al door honderden bezoekers ondertekend.

,,Veel brancheorganisaties in de financiële dienstverlening hebben zich in grote mate ingezet om bij te dragen aan de kwaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. In uitgebreide overleggen en in consultatiereacties heeft Adfiz gezamenlijk uitvoerig bezwaarpunten aan de orde gesteld tegen een verplicht driejaarlijks PE-examen bij het CDFD en het Ministerie. Ook in publicaties hebben deze organisaties regelmatig  tegen het verplichte PE-examen geprotesteerd. Wij allen hebben daarvoor geen enkel gehoor gevonden. Daarom heeft Adfiz eind april in een gesprek met het Ministerie laten weten dat Adfiz een petitie start om te protesteren tegen het invoeren van verplichte PE-examens en examens voor inhaalprogramma’s. Dit om de
bezwaren vanuit de branche kracht bij te zetten. De petitie is gereed en staat vanaf maandag online.”

Het examenstelsel voor PE en inhaalprogramma’s wordt door de beroepsbeoefenaars niet begrepen en niet
ondersteund, zo stelt Adfiz. ,,Dit stelsel creëert grote onzekerheid over het kunnen uitoefenen van het beroep en bedrijf. Elke drie jaar wordt de bekwaamheid van de adviseur om zijn vak uit te oefenen volledig opnieuw ter discussie gesteld. Het niet halen van het PE-examen betekent dat de adviseur zijn beroep niet meer mag  uitoefenen. Dit stelsel brengt de continuïteit van het uitoefenen van het beroep en het ondernemen in gevaar.”

Deze maatregelen dragen volgens Adfiz niet bij aan de beoogde verhoging van de kwaliteit, werken de gewenste professionalisering tegen en zijn onnodig kostenverhogend. ,,Dit stelsel vormt daarmee een rem op de gewenste instroom van jonge beroepsbeoefenaars. Adviseurs voelen zich als echte professionals niet serieus genomen en raken hierdoor gedemotiveerd. Jonge mensen met potentie en gevoel voor financiële zaken zullen
gaan zoeken naar andere beroepen of ondernemersmogelijkheden. Dit alles werkt niet uit in het voordeel van klanten die behoefte hebben aan financieel advies.”  

In de petitie vraagt Adfiz de Minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer de regelgeving over het
‘inhaalexamen’ en een ‘PE-examen’ alsnog ongedaan te maken  voor de geplande inwerkingtreding  in 2014. ,,In plaats hiervan ligt het voor de hand dat er één verplicht (inhaal)programma op adviesvaardigheden en
integriteit moet worden bijgewoond om de aansluiting bij de nieuwe vakbekwaamheidseisen te realiseren. Wij stellen voor dat voor permanente educatie een studiepuntensysteem wordt ingevoerd zoals dat in vele andere branches gebruikelijk is. Een verplicht inhaalprogramma en een doorlopend studiepuntensysteem voor permanente educatie motiveert adviseurs voortdurend om met de ontwikkeling van hun vakbekwaamheid bezig te zijn.” 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.