Beperkte loonstijging voor verzekeringsbedrijf

0

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf. Vanuit de werkgevers is een beperkte loonstijging van 1,25% mogelijk en een incidentele vergoeding van 0,5% van het jaarsalaris.

In februari werden onderhandelingen nog opgeschort nadat de Cao-partijen niet nader tot elkaar konden komen. De looptijd van de nieuwe Cao bedraagt 18 maanden van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018. Het Sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden legt dit resultaat positief voor aan hun leden.

Beperkte loonstijging

Vanuit de werkgevers is een beperkte loonstijging van 1,25% per 1 mei 2017 mogelijk. Dit vanwege de sectorale omstandigheden en het feit dat de werknemersbijdrage aan de pensioenregeling in deze Cao niet wordt verhoogd.

In mei 2017 wordt tevens een incidentele vergoeding uitbetaald van 0,5% van het jaarsalaris. Werkgevers hebben aangegeven dat er op korte termijn wijzigingen in de basispensioenregeling moeten worden opgenomen.

Arbeidstijden

Het verlengde arbeidstijdenkader wordt geschrapt. Daarvoor in de plaats komt één toeslag van 30% voor uren op zaterdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Buiten het normale arbeidstijdenkader, doordeweeks tussen 07.00 uur en 21.00 uur én overuren op zaterdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur, geldt een toeslag van 55%.

De paritaire werkgroep arbeidstijden en toeslagen wordt gevraagd voor 1 september 2017 te adviseren over de onderwerpen meerwerkvergoeding voor parttimers en de inleenvergoeding voor externe medewerkers.

Studie naar basispensioenregeling

Ondanks het feit dat de kostenstijging van de basispensioenregeling nu in zijn geheel voor rekening van de werkgevers komt blijft de pensioenparagraaf ongewijzigd voor de looptijd van deze Cao. Er komt wel een gezamenlijke studie naar een toekomstgerichte basispensioenregeling. De paritaire werkgroep krijgt de opdracht om uiterlijk 1 september 2017 een advies aan de Cao-partijen te geven over de toekomstige pensioenregeling per 1 januari 2018.

Bij dit advies wordt ook de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 betrokken. Cao-partijen geven aandacht aan het belang van pensioen en de inrichting daarvan. In dit kader wordt gezamenlijk pensioenvoorlichting voor werknemers ontwikkeld.

Eenmalig individueel budget

Werknemer kunnen eenmalig gebruik maken van een budget ter waarde van 500 euro waarmee op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten gekocht kunnen worden. Tevens kan de werknemer hiermee een persoonlijk loopbaangesprek financieren, zoals wordt aangeboden via www.verzekerjeinzet.nl. Voor deze training/workshop stelt de werkgever een Duurzame Inzetbaarheidsdag ter beschikking.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.