‘Zonder gerichte compensatie faalt pensioenakkoord’

0

De introductie van leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw leidt tot een lager pensioenvooruitzicht voor sommige leeftijdsgroepen. Vooral 40-50-jarigen ondervinden nadeel door afschaffing van de doorsneesystematiek. Zonder compensatie heeft het pensioenakkoord volgens Netspar weinig kans van slagen.

Netspar is een denktank en kennisnetwerk op het gebied van economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’. Een goede en gemotiveerde stelselherziening én gerichte compensatie helpen volgens de denktank om het draagvlak voor een nieuw pensioensysteem te vergroten en risico’s in verband met claims te beperken.

Volgens het door Netspar gepubliceerde onderzoek ‘Compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek‘ kunnen de leeftijdsgroepen die nadeel ondervinden van het afschaffen van de doorsneesystematiek worden gecompenseerd door aanwending van een premieopslag of door herverdeling van pensioenfondsbuffers.

Compensatie beperkt claimrisico

Samenvattend stellen onderzoekers Chantal de Groot (Ortec Finance), Dick Boeijen (PGGM), Mark Heemskerk (Held/RU), Niels Kortleve (PGGM) en René Maatman (De Brauw Blackstone Westbroek/RU), vast: “Gerichte compensatie is vereist als onderdeel van flankerend overheidsbeleid, zodat de stelselherziening als geheel evenwichtig is en maatschappelijk draagvlak heeft. Compensatie kan voorkomen dat individuele deelnemers disproportioneel worden getroffen door de stelselwijziging. Zonder compensatie heeft het pensioenakkoord weinig kans van slagen.

Mét compensatie is het claimrisico in verband met het pensioenakkoord gering, mits de wetgever in samenspraak met sociale partners de stelselherziening goed motiveert, de voor- en nadelen evenwichtig onderbouwt en leeftijdsonderscheid objectief rechtvaardigt.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.