ZN: ‘505 miljoen aan onterechte declaraties’

0

Zorgverzekeraars constateerden in 2015 een lichte toename van het aantal onterechte declaraties. Bij 2% van de 505 miljoen euro aan onterechte declaraties ging het om fraude. In 98% van de gevallen ging het om vergissingen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het jaar 2015. Zorgverzekeraars hebben 485 miljoen euro aan betaalde declaraties teruggevorderd en/of gecorrigeerd bij zorgaanbieders omdat die declaraties onjuist waren. Dat doen zorgverzekeraars via zogenoemde ‘achteraf-controles’. Dit bedrag neemt elk jaar toe. In 2015 was het 36 miljoen meer dan een jaar eerder.

Die toename heeft volgens de verzekeraars onder andere te maken met het toepassen van slimmere tools om onjuistheden te ontdekken en het nauwer betrekken van verzekerden bij de controle van facturen. Zorgverzekeraars gaan bij deze achteraf-controles na of de zorg ook echt geleverd was en of deze passend was bij de zorgvraag.

Controles voor uitbetaling

Zorgverzekeraars controleren declaraties (honderden miljoenen) voordat ze uitbetaald worden. Dat gebeurt elektronisch. In 2015 hebben ze voor 2,4 miljard euro aan onterechte declaraties tegen gehouden.

De reden van afwijzing was bijvoorbeeld dat de declaratie niet aan technische voorwaarden voldeed, zoals een juiste invulling van een ‘veld’, dat een onjuist tarief werd gedeclareerd of dat een verzekerde niet verzekerd was voor de betreffende zorg. In de eerste twee voorbeelden kan een zorgaanbieder opnieuw een aangepaste, correcte declaratie indienen die vervolgens wordt vergoed.

Fraudeonderzoek

Zorgverzekeraars spreken pas van fraude als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. In 2015 hebben zorgverzekeraars 1045 fraudeonderzoeken afgerond en is 20 miljoen euro aan onjuistheden ontdekt.

Van die 20 miljoen euro is 11,1 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Bij de andere 9 miljoen euro bleek het vaak te gaan om een administratieve fout van een zorgaanbieder of een fraudevermoeden dat niet bewezen kon worden.

Het gemiddeld fraudebedrag per dossier was in 2015 ongeveer 28.000 euro lager dan in 2014 waardoor het totale fraudebedrag lager uitkomt. De aangetroffen onregelmatigheden hebben zich vooral voorgedaan in de PGB-regeling (AWBZ) en in veel mindere mate in de paramedische zorg, GGZ en farmacie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.