Yarden mag oude AVVL-polis aanpassen

0

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de uitvaartverzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993 was ondergebracht bij de Vereniging voor Crematie AVVL. Yarden is het resultaat van een fusie tussen de NUVA en de AVVL.

Volgens de Geschillencommissie van Kifid maakt de en-bloc-bepaling in de verzekeringsvoorwaarden dit mogelijk omdat de statuten van rechtsvoorganger AVVL een soortgelijke bepaling kende. De Geschillencommissie concludeert vervolgens dat niet is gebleken dat de omzetting in 1993 van het lidmaatschap van de Vereniging voor Crematie AVVL naar een verzekering van AVVL Uitvaartzorg N.V. invloed heeft gehad op het rechtenpakket van de polishouder.

Uitspraak kantonrechter genegeerd

De uitspraak van de Geschillencommissie over deze klachtzaak ligt in lijn met de twee eerder gedane uitspraken over de natura-uitvaartverzekering van Yarden. Ook al werden vorige maand nog 19 polishouders die met hulp van Vereniging Sociaal Verhaal naar de rechter waren gestapt, in het gelijk gesteld. In de uitspraak van het kort geding oordeelde de rechter dat Yarden zich ten aanzien van de polishouders moet houden aan de verplichtingen uit de naturapakketpolissen zoals deze golden vóór 1 juli 2019. Volgens de kantonrechter is het herstelplan dat Yarden aandroeg om de pakketpolissen flink te versoberen ‘eenzijdig en zelfstandig opgesteld’.

Ook oordeelde de rechter dat de verslechterde financiële positie van Yarden de uitvaartverzekeraar uitsluitend zelf aan te rekenen is. In de behandeling en beoordeling van deze derde klachtzaak heeft de Geschillencommissie echter geen aandacht gegeven aan de uitspraak van de kantonrechter van rechtbank Midden-Nederland, omdat die uitspraak volgens haar niet meer is dan een voorlopige voorziening en geen inhoudelijk oordeel bevat.

De Geschillencommissie blijft bij haar standpunt dat de wijziging van de natura-uitvaartverzekering nodig is omdat Yarden anders onvoldoende buffers heeft om in de toekomst haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. De wijziging van de voorwaarden is ook nodig om een nadeliger scenario voor de verzekeringnemers te voorkomen.

Stilzwijgend geaccepteerd

Klager stelt dat de verzekeraar hem in 1993 niet correct heeft geïnformeerd over de gevolgen van het overbrengen van de natura-uitvaartvoorziening van de Vereniging voor Crematie AVVL in AVVL Uitvaarzorg N.V. Volgens de Geschillencommissie is echter niet gebleken dat het overbrengen van de natura-uitvaartvoorziening invloed heeft gehad op het rechtenpakket van de verzekerde. “In 1993 is een verzekeringovereenkomst tot stand gekomen, waarbij de consument de voorwaarden stilzwijgend heeft geaccepteerd”, zo staat in de uitspraak.

Meer klachten

De derde Yarden-uitspraak (GC 2020-806) is niet-bindend. Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen. Kifid zal met de consumenten van de tot nog toe aangehouden klachten contact opnemen over hoe het nu verder gaat met hun klacht. Voor zover het klachten betreft over een pakketpolis, zal de Geschillencommissie bij de beoordeling van deze klachten vasthouden aan de lijn zoals uiteengezet in de drie tot nog toe gepubliceerde uitspraken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.