Woningen op platteland blijven populair en worden steeds duurder

0

Uit de rapportage ‘Vastgoedmarkt in beeld Agrarisch en Landelijk, 2021 in feiten en cijfers’ van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van de NVM blijkt een verdere afname van het aantal verkopen van agrarische bedrijven, maar met stijgende verkoop- en grondprijzen en toenemende krapte op de markt voor landelijke woningen.

Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. De NVM verwacht dat het stikstofdossier hier de komende jaren een stevig stempel op gaat drukken. Welke kant dat opgaat, is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk: “In 2021 zetten vooral de gestegen energie- en voerprijzen flinke druk op de agrarische sector en dat zorgde voor veel beweging op agrarische vastgoedmarkten. Ook de stikstofdiscussie werd overal in de sector gevoeld. De vorige week bekend gemaakte overheidsmaatregelen op stikstof wakkeren de onzekerheid aan. Agrarische bedrijven zijn gewend aan ondernemingsrisico’s maar zonder duidelijkheid over het lange termijn perspectief ontbreekt het fundament voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en investeren. Wij willen Den Haag oproepen: betrek de agrarische ondernemers bij de oplossing in plaats van ze probleemeigenaar zonder perspectief te maken.”

Op slot

Ebbers: “Daarbij speelt de vraag in hoeverre het stikstofbeleid zich baseert op deugdelijke wetenschappelijke gegevens. Indien dit niet het geval is, blijft de onzekerheid boven de markt hangen en de ontwikkeling daarvan stagneren. Een andere complicerende factor en zorgpunt van de NVM is of de overheid over voldoende gekwalificeerde professionals kan beschikken om het beleid effectief uit te voeren. Het raakt daarbij niet alleen de landbouw, maar ook andere sectoren zoals de vereiste nieuwbouw van woningen en de ontwikkeling van commercieel vastgoedprojecten. Het stikstofdossier dreigt daarmee gewenste veranderingen in de Nederlandse samenleving op slot te zetten met ingrijpende planologische en economische consequenties als gevolg.”

Landelijk wonen: meer krapte

De populariteit van het platteland om te wonen zet onverminderd door. Door de ongekend krappe landelijke woningmarkt verruilen steeds meer kopers de Randstad voor een landelijk gelegen woonboerderij. In 2021 kreeg 20% van de verkochte landelijke woningen een nieuwe eigenaar afkomstig uit de Randstad. Dit is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van 2020. Tegelijk daalde het aantal verkochte landelijk gelegen woningen van 8381 naar 5700 stuks.

Prijs landelijk wonen plust 20%

De totale woningmarkt was ongekend krap in 2021. Dat werkt ook door in de prijs van landelijk wonen. De gemiddelde verkoopprijs van een landelijke woning steeg in 2021 naar 738.000 euro, een stijging van ruim 20% ten opzichte van 2020. In de afgelopen vijf jaar is het aanbod landelijke woningen met een factor 6 afgenomen en steeg de gemiddelde verkoopprijs met 80%.

 

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.