Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen

0

De Tweede Kamer heeft gisteren het Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. Deze wet regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen.

De Pensioenfederatie, die was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel, zegt verheugd te zijn dat dit wetsvoorstel aangenomen. “Zo behouden werknemers met meerdere kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening. In het wetsvoorstel wordt het recht op afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Door de wetswijziging wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Het kleine pensioen (minder dan 467 euro per jaar) wordt niet afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Verder regelt het wetsvoorstel dat hele kleine pensioenen (minder dan 2 euro) mogen vervallen. Tot slot wordt in het wetsvoorstel verduidelijkt onder welke voorwaarden een fonds eenzijdig al opgebouwde pensioenaanspraken naar een hogere pensioenleeftijd mag omzetten.”

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een werkgroep opgericht, die ervoor gaat zorgen dat het automatisch overdragen van kleine pensioenen zo eenvoudig mogelijk en tegen de laagst mogelijke kosten gaat verlopen.

Wijzigingen wetsvoorstel

Naast het wetsvoorstel zijn ook nog twee amendementen aangenomen. Het eerste amendement regelt dat als overdracht vijf jaar lang niet lukt, er alsnog afkoop mag plaatsvinden omdat het kleine pensioen anders blijft staan bij het pensioenfonds. Het tweede amendement zorgt ervoor dat de knip tussen oude en nieuwe pensioenen op 1 januari 2018 wordt gelegd in plaats van op 1 januari 2017.

Pensioenfederatie: “Voordeel daarvan is dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat deelnemers die al een brief over afkoop van hun fonds hebben ontvangen, weer een nieuwe brief moeten krijgen waarin de afkoopmogelijkheid weer moet worden herroepen.”

Pieter Omtzigt

Een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt, waarin een oproep wordt gedaan om deelnemers het recht te geven om de achterliggende berekeningen bij een waardeoverdracht op verzoek op te kunnen vragen, is aangehouden. In de brief van 13 november heeft minister Koolmees (foto) toegezegd dit punt in de lagere regelgeving bij het wetsvoorstel te zullen regelen. De Pensioenfederatie zegt het overigens ook belangrijk te vinden dat deelnemers in staat worden gesteld om berekeningen te kunnen controleren, als zij daar behoefte aan hebben.

Tot slot is er nog een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om binnen zes maanden in kaart te brengen wat de bezwaren zijn om deelnemers de keuze te bieden om hun kleine pensioen over te dragen naar een pensioenfonds naar keuze, waar zij eerder al pensioen hebben opgebouwd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.