‘Wet Toekomst Pensioenen is stap in de goede richting’

0

Met het indienen van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen en de consultatie van de lagere regelgeving is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel. Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging en gaat ervan uit dat bij de behandeling in de Tweede Kamer duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan.

Volgens Leon van Riet (foto), CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group moet de herziening uiteindelijk leiden tot een pensioenstelsel dat iedereen in staat stelt een adequaat pensioen op te bouwen. “De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie. Van belang is dat er bij de behandeling in de Tweede Kamer later dit jaar aandacht blijft voor vraagstukken als uitlegbaarheid, overgangsmaatregelen, compensatie en in het bijzonder voor bestaande regelingen bij verzekeraars en PPI’s. Wij maken ons sterk voor een duidelijk en uitlegbaar pensioen, juist ook voor onze twee miljoen deelnemers.”

Overgangstermijn

Van Riet: “De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2023. Met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het nettopensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.”

Nabestaandenpensioen

“De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering”, zegt Van Riet. “Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleiten we voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.”

Compensatie

NN wil een adequate compensatie voor werknemers. Van Riet: “Werkgevers met een bestaande beschikbare premieregeling die overstappen op een vlakke (gelijke) premie spreken over het algemeen een compensatieregeling af. Compensatie in pensioen heeft hierbij de voorkeur. We zien graag dat ook bij compensatie in pensioen dit beperkt kan worden tot alleen de huidige groep medewerkers.”

Ongewenst

“De solidaire premieregeling kent alleen variabele pensioenuitkeringen. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. Ook in de flexibele regeling is een variabele uitkering in principe welvaart verhogend. Onderscheid tussen beide regelingen op dit gebied, vinden wij ongewenst”, aldus Van Riet.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.