‘Wet Toekomst Pensioenen is grote stap vooruit’

0

Aon is verheugd dat op 30 maart 2022 een mijlpaal is bereikt met de indiening van het wetsvoorstel met de uitwerking van het Pensioenakkoord. Frank Driessen (foto), CEO Aon Wealth: “Dit wetsvoorstel sluit grotendeels aan bij het consultatiedocument; de wijzigingen zijn relatief beperkt. Op enkele punten wordt naar aanleiding van de consultatie afgeweken. In algemene zin denken wij dat met deze aanscherpingen verbeteringen bereikt worden.”

Driessen: “Nederland staat aan de vooravond van een enorme transitie; de sector zal hard aan de slag moeten om deze transitie tijdig vorm te geven. De beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2023 zal voor veel partijen een uitdaging zijn. In het wetsvoorstel zien wij een nog grotere rol voor de sociale partners weggelegd. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage. Voor pensioenfondsen komt een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract. Deze contracten vinden wij eerlijker en transparanter.”

Gelijk speelveld

De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van het solidaire contract, waaruit pensioenvermogens en -uitkeringen kunnen worden aangevuld en waarmee risico’s collectief kunnen worden gedeeld. Driessen: “Met het wetsvoorstel wordt dit nu ook mogelijk bij keuze voor een flexibel contract. Wij vinden het fair dat nu ook bij de flexibele premieregeling een risicodelingsreserve gevoerd mag worden. Er zijn echter wel wat haken en ogen in deze combinatie. Bij het flexibele contract kunnen deelnemers individuele keuzes maken, die mogelijk haaks staan op collectieve risicodeling. Een pensioenuitvoerder zal hier goed naar moeten kijken.”

Eerder indexeren

Het wordt waarschijnlijk mogelijk vanaf 1 juli 2022 met terugwerkende kracht te indexeren. Dit wordt mogelijk voor fondsen die beogen in te varen in het nieuwe stelsel. De eisen met betrekking tot toekomstbestendig indexeren gelden dan niet en indexatie is mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 105%. Het is begrijpelijk dat er fondsen zijn die staan te popelen om hier gebruik van te maken, zeker gegeven het feit dat er al vele jaren niet of nauwelijks geïndexeerd is. “Wij adviseren fondsen echter wel om hier zorgvuldig naar te kijken. Geld eenmaal uitgegeven is straks niet meer beschikbaar voor de transitie”, zegt Driessen hierover. “Het besluit om direct te indexeren zodra dit wettelijk mag en past volgens de richtlijnen, is een lastige. Dit komt omdat korte- en langetermijnbelangen elkaar beïnvloeden. Wij verwachten dat de besturen tot een gebalanceerd besluit komen waarbij wordt overgegaan tot een beperkte vorm van indexatie.”

Invaren

Voor het invaren blijven de twee methodes uit de eerdere stukken intact, namelijk de standaardmethode en value based ALM. Aon juicht toe dat er ruimte komt om de uitkomsten bij toepassing van de standaardmethode aan te passen. Dit geldt echter wel alleen voor fondsen met een dekkingsgraad van 105% of lager. Driessen: ”Op die manier is er meer te kiezen en komt er voor fondsen een eenvoudige en uitlegbare methode beschikbaar, waarbij zij, indien dat zich voordoet, aanpassingen kunnen maken als er voor bepaalde deelnemersgroepen sterke achteruitgangen zijn.” Deze aanpassingen zijn aan voorwaarden gebonden. Er mag maximaal 5% worden afgezonderd. “Wij kunnen ons wel voorstellen dat fondsen met een hogere dekkingsgraad ook extra ruimte voor aanpassing wensen.”

Borging belangen

Collectief invaren is het uitgangspunt; hierbij wordt voorbijgegaan aan het individueel bezwaarrecht. Echter, met het wetsvoorstel wordt, naast de eerdere maatregelen, nog meer gedaan om de positie van de deelnemers te versterken. Zo moeten pensioenuitvoerders een interne klachtenprocedure hebben of deze versterken. Daarnaast komt er een externe geschillencommissie. De definitieve vormgeving is hiervan nog niet bekend, maar gedacht moet worden aan een vergelijkbare opzet als bij het Kifid. Tot slot komt er een hoorrecht voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Aon begrijpt de extra borging in het wetsvoorstel, maar maakt zich wel zorgen of al deze extra maatregelen de voortgang van besluitvorming en implementatie niet in de weg zullen staan.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.