Wet collectieve schadevergoeding aangenomen

0

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat collectieve schadevergoeding mogelijk maakt met algemene stemmen aangenomen. De aanpassing stelt belangenorganisaties in staat om ook voor groepen consumenten die door dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden, via de rechter compensatie in geld te eisen.

Olof King, directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond: “De nieuwe wet betekent een enorme versterking van de positie van Nederlandse consumenten. De rechter bepaalt straks in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.”

Niet iedere belangenorganisatie kan overigens zomaar aan de slag om een claim in te dienen. Organisatie en financiën moeten aantoonbaar op orde zijn. Het aangenomen wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking kan treden.

Drempel weggenomen

Belangenorganisaties kunnen nu al wel namens gedupeerden collectief een rechtszaak voeren, maar als de rechter heeft vastgesteld dat een bedrijf aansprakelijk is omdat het zich niet aan de regels heeft gehouden, moeten de partijen met elkaar om tafel om een schikking te treffen over het vergoeden van de schade. Loopt dat op niets uit, dan zijn consumenten gedwongen om alsnog individueel naar de rechter te stappen. Volgens de Consumentenbond is die drempel voor veel consumenten te hoog. “Juridische procedures zijn vaak duur, ingewikkeld en langdurig, waardoor veel gedupeerden ervan afzien. Dit maakt het lonend voor bedrijven om de wet te overtreden, terwijl consumenten jaarlijks daardoor naar schatting voor honderden miljoenen euro’s schade lijden.”

Geen eindeloze rechtszaken

Het wetsvoorstel was ingediend door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker. Hij noemt het zelf een mooi voorbeeld van een rechtsgang die effectief is en voorziet in de behoefte van consumenten, bedrijven en rechters. “Massazaken raken veel burgers en het gaat vaak om grote bedragen. Daarom is het belangrijk dat hierover niet eindeloos rechtszaken komen. Partijen krijgen zo in één keer duidelijkheid.”

Voorbeelden van massaclaims zijn woekerpolissen, auto’s waarmee gerommeld is of patiënten die de dupe zijn geworden van dezelfde gebrekkige medicijnen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.