Werknemer kiest zorgcollectiviteit vaker op inhoud

0

Bij de keuze voor een zorgcollectiviteit via de werkgever is de premiekorting voor twee op de vijf werknemers níet de doorslaggevende factor. Zo’n 40% vindt andere voordelen belangrijker, zoals bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen (33%). Dat blijkt uit een survey van Aon onder verzekerden.

Premiekorting wordt door veel werknemers belangrijk gevonden, maar opvallender is de voorkeur voor aanvullende verzekeringen die uit het onderzoek van Aon naar voren komt. Bijvoorbeeld het aanbieden van extra fysiotherapeutische behandelingen of tandartszorg in de zorgverzekering, de beschikbaarheid van een gezondheids- en vitaliteitscoach of ondersteuning bij mantelzorg. “Deze uitkomsten bieden perspectief voor werkgevers, zeker nu de korting op de collectieve zorgverzekering onder politieke druk staat en met ingang van 2020 is verlaagd tot maximaal 5%”, aldus Aon.

Preventie

Een zorgverzekering is volgens Bas van der Tuyn, Manager Health Solutions bij Aon, veel meer dan een secundaire arbeidsvoorwaarde. Zeker als er sprake is van een werkgeversbijdrage. “Het is bij uitstek een manier om bij te dragen aan vitaliteit en preventie. Dit kan door maatwerkafspraken te maken met zorgverzekeraars en preventiebudgetten in te zetten. In de retailsector kampen medewerkers bijvoorbeeld met veel klachten als gevolg van fysiek zwaar werk, naast problematiek als diabetes, slaapproblemen en chronische ziekten. Medewerkers uit deze sector geven aan niet tot de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen en willen doorwerken.

Uit cijfers van TNO blijkt dat 10% van hen niet aan de fysieke eisen van het werk kan voldoen. Extra aandacht binnen de zorgcollectiviteit voor fysiotherapievergoedingen, speciale programma’s met betrekking op diabetes, stoppen met roken en workshops over mentale problemen, verslavingsproblematiek en geldzorgen kan hier van toegevoegde waarde zijn. Deze investeringen betalen zich terug in de veerkracht van medewerkers.”

Vitaliteit

De aandacht voor vitaliteit zou wat Van der Tuyn betreft inmiddels verder moeten gaan dan losse gezondheidsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld fruit op het werk, een stappenteller of een werkplekonderzoek. “Vitaliteitsacties lonen pas als er een gedegen aanpak onderligt met een visie en langetermijndoelstellingen, waar ook de collectieve zorgverzekering deel van uitmaakt. Dat is onze ervaring die wij dagelijks opdoen bij onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan een vast zorgbudget per deelnemende medewerker of de inzet van gespecialiseerde vitaliteitscoaches. Ziekteverzuim kan zo echt voorkomen worden en de vitaliteit onder medewerkers gaat meetbaar omhoog.”

Actief communiceren

Uit het onlangs verschenen rapport ‘Rising Resilience’ van Aon blijkt onder andere dat veel medewerkers lang bij dezelfde zorgverzekeraar blijven, totdat ze gewezen worden op de voordelen van een collectiviteit én de aanvullende diensten die hierbij door de werkgever beschikbaar worden gesteld. “Het is daarom belangrijk om de aanvullende zorgafspraken goed vast te leggen en aan te bieden aan medewerkers.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.