Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis

0

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met 4.000 per maand en kwam in oktober uit op 277.000. Dat is 2,9% van de beroepsbevolking, hetzelfde werkloosheidspercentage als in februari 2020, voor aanvang van de coronacrisis.

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar met gemiddeld 21.000 per maand naar 9,2 miljoen. Vooral onder jongeren nam de arbeidsparticipatie toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind oktober 199.000 lopende WW-uitkeringen.

Beroepsbevolking

In oktober hadden 3,9 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald. Het aantal mensen dat eerder niet tot de beroepsbevolking behoorde en aan het werk ging of op zoek ging naar werk, was groter dan het aantal werkenden en werklozen dat de arbeidsmarkt verliet.

Werkloosheidspercentage verder gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In oktober was het werkloosheidspercentage 2,9, net als in februari 2020. In de tussenliggende periode steeg het percentage in enkele maanden naar 4,6 in augustus 2020 en nam vervolgens vrijwel voortdurend weer af.

UWV: minder dan 200.000 WW-uitkeringen

Eind oktober 2021 verstrekte UWV 199.100 WW-uitkeringen. Dat zijn er 8.800 minder dan eind september, een afname van 4,2%. De daling van het aantal WW-uitkeringen zette in februari in en houdt inmiddels negen maanden stand. In september werden 26.300 uitkeringen beëindigd, terwijl er 17.500 nieuwe uitkeringen bijkwamen.

Arbeidsparticipatie hoger dan voor de coronacrisis

In oktober had 69,9% van alle 15- tot 75-jarigen betaald werk. Dit percentage is hoger dan in februari 2020, voor aanvang van de coronacrisis (69,3). Sindsdien is het aantal mensen met betaald werk met 100.000 toegenomen. Deze toename komt voor rekening van 25-plussers. Jongeren hebben weliswaar een flinke inhaalslag gemaakt sinds juni van dit jaar, maar de nettoarbeidsparticipatie blijft voor hen in oktober (65,6%) nog achter bij die van februari 2020 (66%).

Coronacrisis

Met het uitbreken van de coronacrisis in maart van 2020 liep de werkloosheid snel op. In de twee jaren daarvoor kromp de werkloosheid vooral door de uitstroom naar de werkzame beroepsbevolking (de netto-instroom in werkloosheid was negatief), terwijl deze tegelijkertijd steeg door de instroom vanuit de niet-beroepsbevolking (de netto-instroom in werkloosheid was positief) Tijdens de coronacrisis veranderde dat patroon. Gedurende enkele maanden nam de werkloosheid vanaf beide kanten toe. Vanaf november 2020 tot en met maart 2021 gold het omgekeerde (de netto-instroom was vanaf beide kanten negatief) en daalde de werkloosheid weer snel. In de periode april-juni van dit jaar was er nauwelijks sprake van een netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking. In de maanden juli tot en met oktober was deze instroom weer positief, wat de daling van de werkloosheid enigszins afremde.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.