Werkloosheid daalt in eerste kwartaal tot 3,3%

0

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand is toegenomen. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 10.000 per maand tot 300.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn.

Er waren 4,1 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hadden. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren, waardoor zij niet tot de beroepsbevolking worden gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 7000 per maand toegenomen.

Percentage onder laagste niveau van voor de crisis

Volgens de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO) worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In april waren er 300.000 werklozen, oftewel 3,3% van de beroepsbevolking. Eind 2018 lag dit percentage met 3,5 voor het eerst onder het laagste niveau van voor de crisis.

CBS

UWV verstrekte eind april 257.000 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen daalt alweer drie maanden op rij en is nu bijna 4% lager dan eind maart en 18% lager dan eind april vorig jaar. Na een stijging in januari is het aantal WW-uitkeringen inmiddels ook weer lager dan eind 2018. Het seizoen is van invloed op het aantal WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren zoals de bouw en landbouw neemt de werkgelegenheid meestal weer toe na de winter.

Nederland op derde plek binnen de EU

In maart kwam het werkloosheidspercentage in Nederland ook uit op 3,3%. Daarmee behoort Nederland binnen de EU tot de top 3 van landen met de laagste werkloosheid. Alléén in Tsjechië en Duitsland was het percentage lager. Het hoogst was de werkloosheid in Spanje en Griekenland, waar respectievelijk 14,0% en 18,5% van de beroepsbevolking werkloos was.

CBS

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar