Werkkostenregeling beter inrichten voor financieel advies

0

Binnen de nieuwe Pensioenwet krijgen consumenten meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Kunnen die keuzes bij een beperkt inzicht weloverwogen genomen worden? FFP stelt vast dat de werkgever een belangrijke rol speelt bij het verhogen van dit inzicht én het handelingsperspectief.

Uit onderzoek van de Federatie voor Financieel Planners (FFP) in samenwerking met Omniplan blijkt dat consumenten weinig kennis hebben van en inzicht in hun pensioensituatie. Dit geldt voor alle Nederlanders, maar in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen en lage opleiding. Van hen maakt twee derde zich zorgen over hun pensioen.

Het onderzoek

Onderzoeksbureau Ipsos bevroeg duizend panelleden over zes financiële thema’s: werk en inkomen, gezondheid, wonen, pensioen, duurzaamheid en relatie/familie. De respondenten is gevraagd een inschatting te maken van hun eigen inzicht in die thema’s en aan te geven in hoeverre ze zich daar in financieel opzicht zorgen over maakten. Ook zijn verschillende scenario’s geschetst, waarvan men aan kon geven in hoeverre die scenario’s tot financiële problemen kunnen leiden.

Maatschappelijke zorgpunten

Het Ipsos-onderzoek brengt verschillende maatschappelijke zorgpunten aan het licht. Er zijn veel zorgen over financiële thema’s. Opvallend hierbij volgens FFP is het gebrek aan inzicht én een gebrek aan behoefte om dat inzicht te vergroten. “Mensen maken zich het meeste zorgen over hun pensioen, maar tegelijkertijd hebben ze daar het minst inzicht in. De vraag is hoe we dat inzicht kunnen vergroten”, stelt Mark Dukers, directeur van FFP. “Pensioen is iets wat je persoonlijk moet regelen. Een financieel plan kan hierbij goed bij helpen, maar mensen met een laag inkomen kunnen zich meestal geen financieel adviseur of financieel planner permitteren.”

Rol van werkgever

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet zal de consument zelf meer actie moeten ondernemen. Als de hoogte van de toekomstige pensioenuitkering straks meer verweven is met het resultaat van de beleggingen, houdt dat in dat men daarover een keuze moet maken. Via de werkkostenregeling kan de werkgever nu al een vergoeding verstrekken voor financieel advies, wat fiscaal voordelig is voor de werknemer. Volgens Dukers wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt, omdat het dan ten koste gaat van andere faciliteiten binnen de vrije ruimte.

Dukers: “Vanuit onze lobbysamenwerking in de Vereniging Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) pleiten we er dan ook voor dat de overheid daar een separate rubriek, een ‘gerichte vrijstelling’, voor inricht. Met een dergelijke faciliteit worden werknemers minder kwetsbaar en kunnen zij passende beslissingen nemen over de inrichting van hun pensioen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.