Voorstellen tot afbouw fiscale stimulans woningmarkt

0

Minister Hoekstra heeft de Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ is een diversiteit aan maatregelen te lezen waarmee de afbouw van de fiscale stimulans op de woningmarkt (versneld) kan worden vormgegeven.

De werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ maakt onderdeel uit van de Brede maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). Daarbinnen hebben verschillende ambtelijke werkgroepen gekeken naar mogelijke beleidskeuzes op zestien verschillende maatschappelijke terreinen. Daarbij is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten van beleid en welke effecten dat heeft. De verschillende rapporten zijn eind februari afgerond, nog voor de uitbraak van het coronavirus in ons land. Vandaag werden ze aan de Tweede Kamer aangeboden.

Snellere afbouw renteaftrek

In het rapport van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ valt onder andere de uitwerking van het volgende pakket maatregelen te lezen. Als de belasting op het vermogen in de woning via een geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait meer in lijn wordt gebracht met andere vormen van vermogen, op termijn de eigen woning met een ruime generieke vrijstelling naar box 3 gaat en er gekozen wordt voor een nog snellere en verdergaande afbouw van de hypotheekrenteaftrek, dan wordt een welvaartstoename van 3 à 4 miljard euro per jaar bereikt. Tevens beperken deze maatregelen de geraamde groei van de huizenprijzen van +15% als we nu niets zouden doen, tot per saldo circa +4 tot +8% in 2025 bij eerdergenoemd pakket maatregelen.

De werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ stelt daarbij vast dat dit pakket voor zittende bewoners resulteert in een minder hoge woningwaarde ten opzichte van het huidige beleid. “Maar als de opbrengst deels wordt ingezet voor verlaging van de overdrachtsbelasting, dan worden vermogenseffecten deels gemitigeerd en verbetert de doorstroming op de woningmarkt.”

CPB-doorrekening

Het CPB heeft op verzoek van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ de woningmarkteffecten doorgerekend voor negen maatregelen en drie pakketten waarin meerdere van deze maatregelen worden gecombineerd. Het CPB-rapport is onderdeel van de rapportage van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’ die aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In deze doorrekening pakt het meest gunstig uit een pakket maatregelen waarbij de eigen woning wordt verplaatst naar box 3, de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft en de huurtoeslag onafhankelijk wordt van de werkelijke huur. Een combinatie die een structurele stijging van de welvaart met 0,5% van het bbp bereikt. Daartegenover staat dan wel een daling van de huizenprijzen tot 11% in 2025.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.