Voorkom ontstaan financiële mega-instellingen

0

Het ontstaan van heel grote mega-banken en -verzekeringen moet worden voorkomen. Dat vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die hiervoor een motie heeft ingediend.

Het proces dat nu aan de gang is om de Economische en Monetaire Unie te versterken zou kunnen leiden tot het ontstaan van deze mega-instellingen. Het toezicht wordt namelijk geharmoniseerd, er is één munt en de garantstellingen worden gelijk getrokken. Het gevolg is dat het een stuk eenvoudiger wordt voor de grootste banken in de afzonderlijke lidstaten om te fuseren. Nu al zijn sommige banken zo groot dat omvallen of ontbinding bij een gecontroleerd faillissement tot grote problemen kan leiden. Als de banken nog drie keer zo groot worden, doen ze dat niet om de consument beter van dienst te zijn of om efficiënter te werken. Nee, ze zullen dan zoveel macht op de markt krijgen, dat effectief toezicht voor overheden heel erg moeilijk wordt. Want de Uniegaranties zouden enorm zijn.

Aangezien het nu niet duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is in de bankenunie, heeft Pieter Omtzigt een motie ingediend om die verantwoordelijkheid helder te krijgen. In de motie vraagt hij de regering om met een blauwdruk te komen voor de integratie van de financiële sector. Daarin moet duidelijk worden gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook moet daarin meegenomen worden welke schaalgrootte wenselijk is. We moeten immers voorkomen dat financiële instellingen oppermachtig worden door hun omvang en door de garanties vanuit de Unie.Dat kun je beter van te voren blokkeren dan achteraf proberen te repareren.

De gewenste nieuwe vorm van de financiële sector vraagt ook om nieuwe Europese bevoegdheden. Daarom verzoekt Omtzigt de regering in diezelfde motie om aan te geven op welke wijze die nieuwe Europese bevoegdheden kunnen worden vormgegeven. Het gaat bij dit proces om 17 van de 27 lidstaten. Het wordt juridisch namelijk heel ingewikkeld omdat de bankenunie slechts betrekking heeft op 17 landen en Europees recht op 27 landen. Ook zullen er banken zijn die deels in de bankenunie zitten en deels met hun kantoren daarbuiten (bijvoorbeeld in Londen).

Tijdens een debat hierover gaf premier Rutte al aan dat het kabinet geen moeite heeft met deze motie. Het kabinet is namelijk van plan om in mei te komen met een integrale beleidsagenda over de financiële sector. Het CDA vindt dat ‘too big to fail’ en vindt dat een discussie over de schaal van banken hierin  zeker aan de orde moet komen. We hebben tenslotte geleerd waar te snel fuseren naar te grote instellingen toe kan leiden, ook in Nederland. De motie Omtzigt wordt vandaag in stemming gebracht.


Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.