Volksbank neemt afscheid van ‘nieuwe’ CFO

0

De Volksbank heeft de nettowinst over het eerste halfjaar zien afnemen tot 106 miljoen euro, 31% lager ten opzichte van de eerste helft van 2019. Tevens maakt de bank bekend afscheid te nemen van de sinds 1 januari aangetreden Chief Financial Officer (CFO) Pieter Veuger.

Deze feiten werden bekend tijdens de presentatie van het tussentijds financieel verslag van 2020. De daling van de nettowinst naar 106 miljoen euro is vooral gedreven door hogere bijzondere waardeverminderingen gerelateerd aan de Covid-19 crisis. Pessimistischer economische toekomstscenario’s hebben geleid tot waardeverminderingen van financiële activa van 45 miljoen euro.

De totale baten namen licht toe tot 480 miljoen euro (eerste helft van 2019: 471 miljoen euro), dankzij hogere provisies en treasury-resultaten. De rentemarge daalde tot 1,35% (eerste helft van 2019: 1,40%).

Maurice Oostendorp, bestuursvoorzitter van de Volksbank, noemt de impact van de Covid-19 crisis op de baten en operationele lasten in het eerste halfjaar ‘beperkt’. “Wel hebben we uit voorzorg een forse voorziening getroffen voor met name onze hypotheekportefeuille, rekening houdend met pessimistischer economische toekomstscenario’s.”

Oostendorp gaf voor de laatste keer een toelichting op de halfjaarcijfers als directievoorzitter. Vanaf morgen wordt hij opgevolgd door Martijn Gribnau.

Groei hypotheekportefeuille Volksbank

Positief voor de Volksbank is de groei van de hypotheekportefeuille, het aantal betaalrekeningklanten en spaargeld in het eerste halfjaar. De nieuwe hypotheekproductie steeg van 2,8 miljard euro in het eerste halfjaar van 2019 tot 3,0 miljard euro dit jaar. Desondanks kromp het marktaandeel nieuwe hypotheken tot 5,6% (2019: 6,1%). Het aantal betaalrekeningklanten steeg met 38.000 tot 1,6 miljoen. Daarmee komt het marktaandeel nieuwe betaalrekeningen uit op circa 20%. Het particulier spaargeld nam toe met 2,1 miljard euro tot 40,5 miljard euro. Het marktaandeel sparen bleef gelijk op 10,4%.

Afscheid CFO

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank maakte tevens bekend afscheid te gaan nemen van CFO Pieter Veuger, die sinds 1 januari dit jaar werkzaam was voor de bank. De reden is dat er ‘een dynamiek tussen de directieleden bestaat die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking’. Jan van Rutte, voorzitter RvC: “Een goede samenwerking is essentieel in de directie. Als je ziet dat er spanningen zijn tussen mensen staat dat die samenwerking in de weg.”

De raad betreurt de ontstane situatie, temeer omdat afscheid wordt genomen van een vakinhoudelijk competent directielid. De RvC hecht er aan te benadrukken dat er geen relatie is met de strategische richting van de bank. Tevens zijn geen financiële en of risicobeheersingsaspecten aan de orde.

De RvC onderzoekt op dit moment de toekomstige structuur en invulling van de directie, waarbij de nieuwe strategie 2021-2025 centraal staat.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.