Voegt de rechtsbijstandsverzekeraar nog iets toe?

0

Het Platform Rechtsbijstand binnen het Verbond van Verzekeraars heeft de toekomst van de rechtsbijstandverzekeraar in kaart gebracht. Conclusie: er zijn nieuwe producten, maar zeker ook nieuwe vormen van juridische dienstverlening nodig om ook in 2025 nog relevant te zijn.

Volgens cijfers van het Verbond hebben op dit moment ruim 2,5 miljoen huishoudens en zo’n 180.000 ondernemers een rechtsbijstandverzekering. Het aantal nieuwe polissen neemt jaarlijks nog maar licht toe en ook het aantal meldingen ligt redelijk stabiel rond de 400.000 per jaar. Veranderend klantgedrag, technologische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving rechtvaardigen de vraag of de rechtsbijstandverzekeraar in 2025 nog bijdraagt aan de toegang tot het recht. Of zoals het Verbond het zelf omschrijft: is er een versie 2.0 nodig?

Klantbestand vergrijst

Die vraag staat dan ook centraal in de white paper ‘De toekomst van de rechtsbijstandverzekeraar: hoe ziet deze er uit in 2025?’. Een van de bedreigingen die hierin worden genoemd is het veranderende klantgedrag. “De jongeren van nu kijken heel anders tegen zekerheid aan dan eerdere generaties. Jongeren willen een snelle flexibele oplossing op het moment dat een probleem zich voordoet, terwijl de oudere generatie juist een verzekering afsluit voor een eventueel toekomstig geschil. Mede gelet op de afvlakkende groei van het aantal afgesloten polissen moeten de verzekeraars zich dan ook afvragen of jongere generaties in de toekomst nog verzekeringen in de huidige traditionele vorm willen afsluiten.”

Claimcultuur

Uit de paper komt ook de maatschappelijke juridisering aan de orde. Dat is terug te zien in claimgedrag en de zaakkennis van de consument. “Mensen lijken minder bereid om pech in het leven te accepteren. Er wordt steeds sneller geprocedeerd of daarmee gedreigd. De behoefte aan juridische bijstand blijft dan ook zeker bestaan. Sterker nog, deze neemt waarschijnlijk alleen maar toe. De nieuwe consument wordt daarbij wel mondiger, mede doordat de juridische kennis heel eenvoudig op internet is te vinden. Via zijn netwerk, Facebook of diverse online tools weet hij allang hoe de vork in de steel zit en wat zijn kansen zijn.

Andere aanpak

Waar de klant nu geholpen wordt als zich een (dreigend) geschil voordoet zal de claimafhandeling in de toekomst veel breder ingestoken moeten worden, zo valt op te maken uit de paper. “De toekomstige klantbehoefte bestaat uit een stuk begeleiding in het voortraject, bij de rechtszaak én in het na-traject van het geschil. Bij een arbeidsgeschil is dat bijvoorbeeld de begeleiding naar een nieuwe baan. Dat is een compleet andere klantbehoefte dan waar de verzekeraars nu nog grotendeels van uit gaan. Om de jongere generatie te bereiken, zal de sector out of the box moeten denken. Dat biedt zeker kansen voor verzekeraars om zich via nieuwe innovatieve manieren van dienstverlening te onderscheiden.”

Onbetaalbaar

Tot slot bepalen ook de overheid, rechtspraak en wet- en regelgeving de toekomst van de rechtsbijstandverzekeraars. Het morrelen aan de reikwijdte van de Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR) is daar een voorbeeld van. “Mocht de reikwijdte nog verder worden verruimd, dan is het risico aanwezig dat de huidige verzekeringsproducten niet meer te financieren zijn met premies. Verzekeringen in de huidige vorm worden dan met andere woorden onbetaalbaar. En daarmee komt de toegang tot het recht voor een groot aantal rechtzoekenden in gevaar. Verzekeraars staan voor de uitdaging om goed werk te blijven leveren en zich zodanig te onderscheiden van andere rechtshulpverleners dat de klant niet weg wil. Het levert kansen op voor nieuwe verdienmodellen en andere vormen van juridische dienstverlening.”

Conclusie

De paper wordt afgesloten met een glasheldere conclusie. Alleen rechtsbijstand blijven verlenen op basis van de traditionele rechtsbijstandsverzekeraar is onvoldoende om in 2025 nog een grote rol te spelen bij de toegang tot het recht. “Als zij met de trends en ontwikkelingen mee kunnen bewegen, innovatieve nieuwe vormen van dienstverlening aan kunnen bieden en dat tegen een betaalbaar tarief, dan blijven zij in 2025 een essentiële speler bij de toegang tot het recht.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.