VGZ sluit coronajaar positief af

0

Coöperatie VGZ heeft het bijzondere zorgjaar 2020 afgesloten met een licht positief resultaat van 67 miljoen euro. De gemiddelde zorgkosten per verzekerde stegen met circa 3,8%. Van alle premies en eigen bijdragen werd 97,7% uitgekeerd aan zorgkosten. Dit is per verzekerde 2.976 euro (2019: 2.868 euro).

Uit het maatschappelijk jaarverslag 2020 blijkt verder dat Coöperatie VGZ per 1 januari van dit jaar ruim 4,2 leden (2020: 3,9 mln) in de boeken heeft staan. Dit getal is inclusief het beëindigen van de samenwerking met een volmacht per 1 januari 2020 (minus 159.000) en het overnemen van de portefeuilles zorgverzekeringen voor de merken National Academic, Promovendum en Besured (plus 192.000). Het aantal medewerkers loopt terug van 1.827 tot 1.776 ultimo 2020. Het ziekteverzuim onder medewerkers stijgt met 3,4%. De bedrijfskosten dalen van 373 miljoen euro naar 334 miljoen euro.

Stabiel premiebeleid

Eind 2020 heeft Coöperatie VGZ een eigen vermogen van circa 2,6 miljard euro en een solvabiliteitsratio van 136% (2019: 143%). Lid van Raad van Bestuur en CFO, Kees Hamster: “We streven naar een solvabiliteit tussen de 125% en 145% om ook in de toekomst voor onze leden een stabiel premiebeleid te kunnen blijven voeren. Om jaarlijkse grote fluctuaties in de premie te vermijden, is onze doelstelling om het vermogen boven de doelsolvabiliteit in 3 jaar te verrekenen in de premie.”

Hoewel hij het eigen vermogen en de resultaten uit de kernactiviteiten omschrijft als ‘voldoende robuust’, merkt de CFO daarbij wel op dat de mogelijke impact van de coronacrisis op de toekomstige premie op dit moment nog niet kan worden ingeschat.

Zorgverzekeringsfonds

Zorgverzekeraars hebben in 2020 verschillende regelingen getroffen om zorgaanbieders te compenseren voor extra kosten door corona en gemiste inkomsten als gevolg van het afschalen van reguliere zorg. Zorgverzekeraars betalen de kosten van corona uit premiegelden en spreken waar nodig hun buffers aan. Zij ontvangen daarnaast een wettelijk geregelde extra bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. “Bij het vaststellen van de premies voor 2021 hebben we al een significant deel van deze extra uitkering in de premie verrekend. Hiervoor is in het boekjaar 2020 een voorziening gevormd van 197 miljoen euro. Dat past bij ons eerdergenoemde streven naar het bieden van een stabiele premieontwikkeling”, aldus Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ.

2021

Ondanks die voorziening heeft VGZ in 2020 toch een positief resultaat behaald van 67 miljoen euro (2019: 68 miljoen). De winst op de beleggingsportefeuille van 46 miljoen euro heeft hier ook aan bijgedragen. Omdat Covid-19 ook dit jaar invloed zal hebben op de zorg en de kosten daarvan, doet de zorgverzekeraar geen voorspellingen over het resultaat in 2021.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.