VFBO plaatst kanttekeningen bij aanpassing Box 3

0

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen onevenredig zwaar worden belast.

Op Prinsjesdag is het belastingplan gepresenteerd voor het komend jaar. Onderdeel daarvan is de aanpassing van de vermogensrendementsheffing in box 3. Het belasten van werkelijk rendement is het uiteindelijke doel van het kabinet, zo is te lezen in de Memorie van Toelichting. In een reactie op het aparte wetsvoorstel waarmee de aanpassing van de belastingheffing in box 3 wordt geregeld, laat het VFBO weten al langer te pleiten voor een belastingheffing op basis van werkelijk genoten rendement en dit ook te blijven doen, omdat alleen daarmee de fiscale afweging niet langer leidend is in de keuze van de belegger.

Dat het kabinet het belasten van werkelijk rendement nu ook als stip op de horizon heeft gezet, klinkt de vertegenwoordiger van meer dan 10.000 financieel adviseurs met de keurmerken FFP,  CFP, EFA en RFEA, als muziek in de oren. “Het forfaitair rendement wordt niet alleen door de belastingplichtigen, maar ook door de Hoge Raad als te hoog ervaren. Een voorstel van de voormalig Staatssecretaris Snel waarin men alleen de spaarders tegemoet kwam is gesneuveld. In de uitwerking van het wetsvoorstel aanpassing box 3 zien we dat het rendement op vermogen wordt verhoogd naar 5,69%. Voor spaarrekening wordt een rendement van 0,03% gehanteerd, dat goed aansluit bij de werkelijkheid”, schrijft het VFBO.

Veilig beleggen

Het probleem ontstaat volgens de beroepsorganisatie echter bij het grote aantal beleggers dat kiest voor een minder offensief beleggingsprofiel. “Die zullen het rendement van 5,69% op hun vermogen niet halen. Zeker niet als je rekening houdt met andere bezittingen in box 3. Bijvoorbeeld de vakantiewoning die je zelf gebruikt, de lening tegen 1,5% voor de aankoop van een woning door je kind en meer van dit soort voorbeelden.”

Aan de hand van de volgende rekenvoorbeelden en conclusies zet het VFBO haar bezwaren tegen de voorgestelde aanpassing kracht bij.

Nieuwe heffing in de praktijk

Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van € 30.846, naar € 50.000 per persoon. Vervolgens wordt er over de volgende € 50.000 een fictief rendement op dat vermogen verondersteld van 1,9% (afgerond). Heb je meer dan € 100.000 per persoon, dan betaal je over het meerdere een fictief rendement van 4,50% (afgerond) en over het vermogen van meer dan een miljoen is het fictief
rendement 5,69%. Wat betekent dat in de praktijk? We zullen het in een paar voorbeelden vergelijken met de situatie in 2020.

Voorbeeld 1

A en B hebben een vermogen van € 90.000, deels spaargeld en deels beleggingen. Zij betalen in 2020 € 152 belasting over dit vermogen en in 2021 niets. Zou A geen fiscaal partner hebben en alleen aangifte doen dan ligt het iets anders: A betaalt dan in 2020 € 318 en in 2021 € 235 belasting over dit vermogen. Conclusie: de Nederlanders met een meer bescheiden vermogen gaan er zeker op vooruit.

Voorbeeld 2

C en D hebben een vermogen van € 220.000. Dit bestaat in zijn geheel uit spaargeld, zij willen geen risico lopen. Zij betalen in 2020 € 942 en in 2021 € 868 belasting over dit vermogen. Zou C geen fiscaal partner hebben en alleen aangifte doen dan ligt het ook hier iets anders: C betaalt in 2020 € 1.852 en in 2021 € 1.969 belasting over dit vermogen. Conclusie: de spaarders zijn nog steeds niet goed af. Het rendement dat wordt gerealiseerd op vermogen is nihil. Er is sprake van inflatie, dus het vermogen wordt minder waard. De heffing over dit vermogen is toch nog steeds aanzienlijk. Zonder partner wordt de belasting over dit vermogen zelfs hoger in 2021.

Voorbeeld 3

E en F hebben een vermogen van 3,2 miljoen. Dit bestaat voor € 200.000 uit spaargeld en voor € 3.000.000 uit beleggingen. Zij betalen in 2020 € 42.062 en in 2021 € 46.872 belasting over dit vermogen. Zou E geen fiscaal partner hebben en alleen aangifte doen dan ligt het opnieuw iets anders: E betaalt in 2020 € 46.375 en in 2021 € 51.659 belasting over het vermogen. Conclusie: de belastingheffing over grotere vermogens wordt flink verzwaard. Dit geldt zowel met als zonder partner. Het rendement van 5,69% is, zeker als je rekening houdt met kosten die de belegger
betaalt over zijn vermogen, maar voor weinigen haalbaar. Het is jammer dat het advies van de AFM niet is overgenomen. Het forfaitair rendement over de beleggingen zou dan ca. 1% lager zijn in verband met deze kosten.

Lastig adviseren

De nieuw voorgestelde belastingheffing over vermogen leidt er volgens de berekeningen van het VFBO dus nog steeds toe dat consumenten die minder risico willen of kunnen lopen met hun beleggingen, onevenredig zwaar worden belast. “Als klant E en F in ons laatste voorbeeld defensieve beleggers zijn dan is het prognoserendement gemiddeld 2,5% op hun belegging. De spaarrekening levert op dit moment 0% rente op. Een rendement van 2,5% over € 3.200.000 is € 80.000. De te betalen belasting bedraagt € 46.900 (afgerond). Dat betekent een belastingdruk van bijna 59% op dit rendement.

Als we kijken naar het voorbeeld C en D dan is het rendement op de spaarrekening €0, de belastingheffing tenminste € 866. Dit is een zware belastingdruk. Het vermogen loopt terug.
Moeten we hen adviseren meer risico te nemen? Hoe vul je dit in als het vermogen en het rendement hierop nodig is voor pensioenaanvulling, of voor aflossing van de eigenwoningschuld?
Moeten we adviseren de beleggingen onder te brengen in box 2? Als je dezelfde beleggingen in een BV aanhoudt heb je geen, of veel minder belasting. Sterker nog die belastingheffing gaat echt
omlaag. Over de eerste € 245.000 aan winst in de BV wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. Voor klant E en F is dat € 12.000. Als zij dan het rendement uitkeren aan zichzelf betalen zij box 2 belasting, dat is € 18.292 (26,9% over (80.000-12.000)). Bij elkaar opgeteld betalen zij € 30.292. Dat is beduidend minder dan in box 3.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.