Verzekeraars zetten in op verzekerbaarheid

0

Het Verbond van Verzekeraars zet de komende drie jaar in op het versterken van de maatschappelijke rol, met name ten aanzien van het thema ‘verzekerbaarheid’. Het is een van vier speerpunten die het Verbond beschrijft in het Middellangetermijnplan ‘Nieuwe Wegen 2019-2021’.

Het Verbond schetst in het Middellangetermijnplan 2019-2021 drie fundamentele trends die relevant zijn voor de verzekeringssector:

  • Transitie op meerdere maatschappelijke terreinen: klimaat, energie, duurzaamheid, oudedagsvoorziening, arbeidsmarkt, demografie, internationale krachtsverhoudingen.
  • Digitalisering en technologie (kunstmatige intelligentie, big data) met impact op samenleving, klanten en verzekeraars.
  • Een wijzigende marktstructuur: binnen de sector toenemende diversificatie, branchevervaging en consolidatie, wijzigende business- en distributiemodellen, deelplatformen en ecosystemen.

Speerpunten 2019

Hieruit volgen vier speerpunten die zijn gekoppeld aan het beleidsplan 2019. Ieder jaar stelt het Verbond een nieuw beleidsplan vast. Hierdoor kan het Middellangetermijnplan per jaar in de uitwerking van de ambities verschillen. De vier speerpunten voor 2019 zijn:

  • Versterking maatschappelijke rol en zoeken naar verzekeringsoplossingen
  • Betrouwbaar met data – voor klant en samenleving
  • Versterken klantrelatie
  • Vitale bedrijfstak, ruimte voor nieuwe verdienmodellen

Versterking maatschappelijke rol

Dit wil het Verbond bereiken door de sector te positioneren als kennisbron en partner in de discussie over maatschappelijke thema’s zoals een nieuw pensioenstelsel, een gezonde arbeidsmarkt, veiligheid, aanpak criminaliteit en klimaat.

De toegang tot levens-, inkomens- en schadeverzekeringen voor specifieke risicogroepen moet worden geborgd en geoptimaliseerd. En ook onbekende nieuwe risico’s, zoals cybercrime, moeten verzekerbaar zijn. Tot slot wil de sector vol inzetten op duurzaamheid en via ‘environmental social governance’ een bijdrage leveren aan een verbeterd klimaat, sociale omstandigheden en diversiteit.

Betrouwbaar met data

Het Verbond gaat bij dit speerpunt onder andere in gesprek over ethische vragen en dilemma’s die zich aandienen bij de inzet van data. Op basis hiervan worden randvoorwaarden geformuleerd voor de inzet van data. Via de Solidariteitsmonitor worden de effecten van data op risicosolidariteit en premiestelling gemonitord. Het effect van datagebruik op het solidariteitsprincipe is dit jaar ook een speerpunt van de AFM.

Versterken klantrelatie

Risico’s voor klanten (zakelijk en particulier) worden via preventie en dienstverlening meer beheersbaar gemaakt. Waar mogelijk zal dit samen met partners worden geïnitieerd. Andere punten die hieronder vallen zijn het verbeteren van de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking, het versterken van de financiële weerbaarheid van kwetsbare groepen en consumenten over- en inzicht bieden via ‘Mijn verzekeringen op een rij’ en ‘VerzekeraarsInBeeld’. Tot slot wil het Verbond de transparantie in de distributieketen verder versterken en meebewegen bij veranderingen in het distributielandschap.

Vitale bedrijfstak

Een vitale bedrijfstak creëren door blijvende aandacht voor een sterke solvabiliteit met passende regelgeving en het inzetten op een risico gebaseerd toezichtsraamwerk. Voor werknemers binnen de sector is een modern arbeidsvoorwaardenpakket het uitgangspunt, met aandacht voor betaalbare pensioenen, duurzame inzetbaarheid en verzekeraars positioneren als aantrekkelijke werkgever.

Het Verbond helpt leden om te gaan met veranderende marktomstandigheden door innovatie te stimuleren en nieuwe marktkansen te analyseren en bevorderen op sectorniveau, zoals autonome voertuigen, cyber en individuele vermogensopbouw. Tot slot zal de sector zich blijven inspannen om fraude en criminaliteit in relatie tot verzekeringen aan te pakken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.