Verzekeraars moeten inspelen op nieuwe en veranderende risico’s

0

Nederlandse huishoudens en bedrijven zijn nu zeer beperkt verzekerd tegen nieuwe en veranderende risico’s, zoals die van overstromingen en cyberaanvallen. Hierop inspelen biedt verzekeraars kansen om hun maatschappelijke rol in de samenleving te blijven vervullen en hun toekomstbestendigheid te versterken. Dit vergt een brede aanpak, waarin zowel verzekeraars als overheid een rol hebben om het risicobewustzijn te vergroten en samen te verkennen hoe nieuwe verzekeringsmarkten tot stand kunnen komen voor dergelijke tot dusverre moeilijk te verzekeren risico’s.

Dat zei DNB divisiedirecteur toezicht Maarten Gelderman op een persbijeenkomst bij de presentatie van een nieuwe DNB-studie over de rol van de verzekeringssector in de Nederlandse economie, ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’.

Goede verzekeringsproducten

Verzekeraars en overheid kunnen volgens DNB samen optrekken door informatie te verschaffen over de risico’s van overstromingen en cyberincidenten, zodat huishoudens en bedrijven een betere afweging kunnen maken over de wenselijkheid van een aanvullende verzekering. Daarbij dient de overheid meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden waartegen zij overgaat tot eventuele compensatie, zodat verzekeraars beter kunnen voorspellen wat de risico’s zijn en goede verzekeringsproducten in de markt kunnen zetten.

Verdere consolidatie

Gelderman: “Een dergelijke benadering kan ook bijdragen aan een gezonde Nederlandse verzekeringssector. De sector is de afgelopen jaren verder geconsolideerd, met afgenomen premie-inkomsten in levensverzekeringen en een bescheiden groei op de schademarkt. En terwijl een gestegen rente in principe positief is voor verzekeraars, kan de recentelijk toegenomen inflatie leiden tot hogere kosten en schadeclaims. Daarbij is er sprake van stevige concurrentie, mede ook doordat buitenlandse verzekeraars en techbedrijven zich op de Nederlandse markt begeven. Dat draagt bij aan innovatie en een veelzijdiger aanbod, maar tegelijkertijd blijft er behoefte aan verzekeraars met goede kennis van lokale omstandigheden die goed weten in te spelen op specifiek Nederlandse risico’s.”

Toenemende concurrentie

“De toenemende concurrentie op een verzadigde markt kan er bovendien toe leiden dat verzekeraars in hogere mate big data en geavanceerde beprijzingstechnieken inzetten om vooral winstgevende klanten aan zich te binden. Dit pakt niet alleen nadelig uit voor andere verzekeraars, maar kan ook de onderlinge solidariteit onder druk zetten en ertoe leiden dat groepen in de samenleving zich niet langer kunnen verzekeren. Indien nodig is de wetgever aan zet om het gebruik van data en technieken verder wettelijk in te kaderen. Het is zaak dat op Europees niveau te doen, zodat sprake is van een gelijk speelveld tussen verzekeraars”, aldus Gelderman.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.