‘Verzekeraars brengen AI-risico’s al langer in kaart’

0

In de tien aandachtspunten waarmee DNB en AFM de verzekeringssector waarschuwen voor de risico’s rond artificiële intelligentie (AI), ziet het Verbond van Verzekeraars vraagstukken terug die al in 2016 aanleiding gaven tot het green paper ‘Grip op data’, dat uitgangspunten bevat voor het handelen van verzekeraars.

In het in 2016 gepubliceerde green paper worden verzekeraars opgeroepen zorgvuldig om te gaan met risico’s zoals privacy, solidariteit, discriminatie en begrijpelijkheid. “Met een gedragscode, kennisbijeenkomsten, zoals het in april georganiseerde Big Data debat, en verschillende waarborgen probeert de sector grip op data te houden”, aldus de brancheorganisatie.

Ethisch kader

Daarnaast wijst het Verbond erop dat zorgvuldig gebruik van data een van de vier pijlers is van haar Middellange termijn plan 2019-2022. In dat kader gaat het Verbond na de zomer aan de slag met het ontwikkelen van een zogeheten ethisch kader, dat moet leiden tot richtlijnen voor de sector wat betreft het gebruik van big data.

Solidariteitsmonitor

Het effect van kunstmatige intelligentie op de solidariteit is een van de aandachtspunten die de toezichthouders uitlichten. Wat betreft het effect van big data op solidariteit publiceert het Verbond dit najaar de tweede solidariteitsmonitor. Het Verbond: “Met de monitor wil het Verbond goed en toetsbaar volgen wat de gevolgen zijn van het gebruik van Big Data door verzekeraars: welke consequenties heeft het gebruik van big data voor de solidariteit die ten grondslag ligt aan verzekeringen? Door jaarlijks te vergelijken of de premies dichter bij elkaar komen te liggen of juist verder uit elkaar lopen, kan het Verbond vaststellen hoe de betaalbaarheid en verzekerbaarheid zich ontwikkelt en daar, indien nodig, actie op ondernemen.”

Fit for the Future

Op 10 oktober organiseert het Verbond het event ‘Fit for the future’ waarbij Catelijne Muller, oprichter van de alliantie voor Artificial Intelligence (ALLAI) en lid van de EU High Level Expert Group inzake AI, ingaat op de vraag hoe je als verzekeraar op een verantwoorde manier om kan gaan met AI. Met als concrete casus: je eigen lichaam.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.