Verzekeraar kan breder patiëntgegevens inzien

0

Zorgverzekeraars mogen tijdens een onderzoek naar mogelijke zorgfraude of declaratiefouten straks ook patiëntgegevens ingezien bij een zorgverlener waarmee zij geen contract hebben. Verzekerden worden hierover achteraf geïnformeerd.

De Tweede Kamer stemde deze week in met een aantal wijzigingen in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die deze uitbreiding mogelijk maakt. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gebeurt het inzien van patiëntgegevens incidenteel en altijd onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur die gebonden is aan het medisch beroepsgeheim.

Controle is niet nieuw

Daar voegt ZN aan toe dat deze controle niet nieuw is, maar al decennia (ook tijdens het Ziekenfonds) wordt ingezet bij de naturapolis en later ook bij een restitutiepolis, mits er een contract is tussen een zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Binnen de recente wetswijziging kan dit nu dus ook als er geen contract aanwezig is. Op deze manier kan volgens ZN eventuele fraude nog beter worden aangepakt.

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om fouten en fraude in de zorg aan te pakken en zijn bevoegd om patiëntgegevens in te zien tijdens het onderzoek als ze dit niet op een andere manier kunnen vaststellen. ZN benadrukt dat bij verreweg de meeste controles het niet nodig is om patiëntgegevens te raadplegen.

Onrust onder verzekerden

ZN is zich ervan bewust dat het informeren van een verzekerde dat tijdens een onderzoek gegevens van hem of haar zijn ingezien, mogelijk kunnen leiden tot onrust. “Het kan ten onrechte leiden tot verdachtmaking van een zorgaanbieder (vanuit de wellicht onterechte aanname dat er sprake is van fraude). We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen van de zorgverzekeraars en zullen de eerste ervaringen met het achteraf informeren van verzekeren met alle zorgverzekeraars bespreken. Op basis van de ervaringen kan worden bekeken wat het effect hiervan is op de zorgverleners bij wie een controle is uitgevoerd. Ook komt er aandacht voor de ervaring van verzekerden: stellen zij het informeren over de controle op prijs?”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.