Verruiming Tijdelijke regeling hypothecair krediet

0

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt met ingang van 1 januari 2018 op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo wordt de financieringsruimte voor tweeverdieners opgerekt, waardoor er 10% van het lagere toetsinkomen extra meegenomen mag worden in de berekening.

OvFD: “Verder is het misschien een idee om via de Starterslening een oplossing voor de LTV te vinden.”

De consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2018 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet is vrijdag 25 augustus gesloten.

In de aangepaste regeling heeft minister Dijsselbloem van Financiën in concept onder andere opgenomen dat het financieringslastpercentage vanaf volgend jaar wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen, vermeerderd met 70% procent van het lagere toetsinkomen. Dit in plaats van de huidige 60% van het lagere toetsinkomen. De loan to value ratio gaat vanaf 1 januari 2018 naar 100%.

Geoffreerde debetrentevoet

Verder is opgenomen dat het voor aanbieders van hypothecair krediet mogelijk wordt om bij de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast uit te gaan van de geoffreerde debetrentevoet, indien het gaat om een hypothecair krediet met een rentevastperiode korter dan tien jaar en het hypothecair krediet aan het einde van de rentevastperiode is afgelost.

De kredietaanbieder hoeft in een dergelijk geval niet uit te gaan van de door de AFM gepubliceerde gemiddelde debetrentevoet. Dit omdat de consument geen risico loopt op een rentestijging (en daardoor onverwacht hogere maandlasten).

NulopdeMeter-woning

Op advies van het Nibud is opgenomen dat per 2018 ook een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul onder de definitie van een NulopdeMeter-woning valt.

Reacties

De openbaar te raadplegen reacties op de consultatie komen van Adfiz, OvFD, Nederlandse Vereniging van Banken, Waarborgfonds Eigen Woning, Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, NVM, VBO Makelaar en NWWI.

Geeft starter meer ruimte

In de consultatiereactie van het Waarborgfonds Eigen Woningen wordt voorgesteld de borgtochtprovisie mee te kunnen financieren bovenop de geldende LTV-norm. Dit voorstel wordt door Adfiz ondersteund: “Door de kosten hiervan mee te kunnen financieren worden starters met een beperkt eigen vermogen enigszins tegemoetgekomen in relatie tot de dalende LTV-norm. Adfiz is tevens een warm voorstander van het meefinancieren van de kosten koper boven de waarde van de woning en bij starters in het bijzonder. Uiteraard moeten hier voorwaarden aan worden verbonden om in het licht van de LTI-ratio overkreditering te voorkomen”, schrijft Enno Wiertsema.

Tijdelijke crisismaatregel

Voor de laatstgenoemde optie heeft Adfiz in de OvFD een medestander gevonden. Directeur Colinda Rosenbrand schrijft: “Een dergelijke regeling zou dan als een soort tijdelijke crisismaatregel kunnen gelden tot er meer (betaalbaar) woningaanbod is voor starters. Verder is het misschien een idee om via de Starterslening een oplossing voor de LTV te vinden.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.