Verlaging pensioenen komt steeds dichterbij

0

De kwartaalberichten van de grote pensioenfondsen beloven niet veel goeds voor miljoenen Nederlanders. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de kans op een verlaging van het pensioen in 2020 of 2021 groter is geworden.

Pensioenfondsen hebben goede beleggingsmaanden achter de rug, maar de lagere rente deed het grootste deel van die rendementen teniet met alle gevolgen voor de pensioenen.

Hoger beleggingsresultaat houdt niet over

De vijf grote fondsen, ABP, PFZW, PMT, PME en Bouw behaalden in het eerste kwartaal rendementen van 7,5 tot 8,5% vooral dankzij winsten op hun aandelenportefeuilles. Echter, de dekkingsgraden blijven steken op een niveau van rond de 100%. Door de lage rente is er sprake van een sterke toename van de verplichtingen. De pensioenfondsen blijven daardoor in de gevarenzone. Als de gemiddelde dekkingsgraad van de metaalfondsen PME en PMT dit jaar niet minimaal op 104% uitkomt, moeten zij volgend jaar de pensioenen korten. Nu staat de teller op respectievelijk 101 en 102%. Voor ABP en PFZW geldt een soortgelijk scenario. Alleen voor Bouw geldt dit niet. Dat beleggingsresultaat van 7,5-8,5% is nader beschouwd overigens ook niet echt om over naar huis te schrijven. Zo behaalde de AEX in het eerste kwartaal al een rendement van 12,5%.

Zorgelijke dekkingsgraden

Bij zowel het ABP als PME kwam de actuele dekkingsgraad eind maart uit op 99%. Bij PMT was het precies 100%. Om de pensioenen te indexeren of te verhogen zijn deze dekkingsgraden dus veel te laag. De extreem lage rente is de boosdoener voor de pensioenfondsen. “De rente heeft het laagste punt bereikt sinds de oprichting van Zorg en Welzijn”, aldus directeur Peter Borgdorff. “De dreiging van het moeten verlagen van de pensioenen is nog nooit zo groot geweest. Een pensioenakkoord is nu dringender dan ooit.” Daar komt bij dat veel financiële experts ervan uitgaan dat de rente nog heel lang laag blijft. Volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann is er een reële kans op een pensioenverlaging in 2021. Hetzelfde geldt voor Zorg en Welzijn. Bij de metaalindustrie-pensioenfondsen PMT en PME is dit probleem nog actueler. Daar valt de beslissing over het wel of niet korten op 31 december dit jaar.

Uitzonderingen op de regel

Hoewel de malaise er niet minder door is, zijn er ook uitzonderingen. Zo heeft het pensioenfonds voor de Bouwnijverheid bpfBouw momenteel een dekkingsgraad van 115,7%. Het vermogen van 61 miljard euro is hoger dan de 53 miljard euro aan pensioenverplichtingen. De pensioenen van de deelnemers konden per 1 januari zelfs met 1% worden verhoogd. We praten dan wel over 800.000 pensioengerechtigden, terwijl het grootste pensioenfonds ABP 2,9 miljoen deelnemers telt.

De pensioensector houdt hoop dat een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel de kortingen kan voorkomen. Het Haagse pensioenoverleg tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet heeft vorig jaar echter niets opgeleverd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar