Verbond: ‘Raamwerk voor ondernemers in nood’

0

Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met de NVGA, VNAB, OvFD en Adfiz een raamwerk ontwikkeld voor ondernemers in nood. Het raamwerk biedt verzekeraars, gevolmachtigden en adviseurs/makelaars een overzicht aan mogelijkheden om bijvoorbeeld de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten en de betalingstermijn te verlengen. Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar oplossingen waarmee een (premie)schuldpositie van ondernemers wordt voorkomen.

Richard Weurding (foto), algemeen directeur van het Verbond: “Afhankelijk van de ernst van de acute (liquiditeits)problemen biedt het raamwerk eenduidige maatregelen en een handelingsperspectief, variërend van het aanpassen van de dekking van de verzekering, het aanpassen van de premietermijn naar bijvoorbeeld half jaar, kwartaal of maand, of het met 30 dagen extra verlengen van de betalingstermijn. Het gaat daarbij om maatwerk per individuele klant. Om in aanmerking te komen voor deze maatregelen dienen ondernemers/klanten zelf contact op te nemen met hun verzekeraar, gevolmachtigd agent, makelaar of adviseur. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juli 2020. Iedere maand evalueert het Verbond de maatregelen en wordt bekeken of wijzigingen noodzakelijk zijn. De regeling is vastgesteld door het beleidskernteam dat opereert in het kader van het protocol grootschalige incidenten en is bindend voor alle leden.”

Minimummaatregelen

Het Verbond benadrukt dat het gaat om minimummaatregelen. Het staat iedere verzekeraar vrij om verdergaande maatregelen te nemen in het belang van de klant, en waar nodig in overleg met de adviseur. Het Verbond vindt het belangrijk dat deze afspraken worden gemaakt. Weurding: “Als individuele verzekeraars aparte richtlijnen hanteren, dan levert dat onduidelijkheid op. Dat is niet in het belang van verzekeringnemers en verzekerden. Maar voorop staat dat we ondernemers een steun in de rug willen geven door de verzekeringsdekking passend overeind te houden en hen zo door deze crisis heen te helpen. Het liefst zonder dat ondernemers een (premie)schuldpositie opbouwen.”

Verantwoordelijkheid

“Verzekeraars nemen op verschillende terreinen al hun verantwoordelijkheid in het ondersteunen van klanten die geraakt worden door de coronacrisis. Voorbeelden zijn het soepeler omgaan met het ontbreken van (recente) inspectierapporten, coulance bij verlopen van diploma’s en vergunningen, het onverminderd voortzetten van snelle en adequate schadeafhandeling en het individueel aanpassen van de dekking of van premie- en betalingstermijnen”, aldus Weurding.

Zakelijke verzekeringen

Het raamwerk is een hulpmiddel voor zakelijke schadeverzekeringen, inclusief de zakelijke verzekeringen van de zzp’er zoals de AOV, maar exclusief zakelijke producten die vallen onder de Pensioenwet. Situaties waar reeds betalingsvoorwaarden gelden voor een schadeverzekering, vallen niet onder de regeling. Ook vinden er geen restituties plaats van reeds betaalde premies door gewijzigde betalingstermijnen.

Provinciaal segment

In 2015 hebben het Verbond, Adfiz en OvFD in het Refertemodel samenwerkingsovereenkomst heldere afspraken gemaakt over premie-incasso door intermediairs. Het refertemodel en de daarin genoemde termijnen (30 + 30 dagen) blijven van kracht. Hier bovenop kunnen verzekeraars  op verzoek van het intermediair en in het voordeel van de klant een langere verlengde termijn afspreken.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.